Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 601

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 601

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

595

u geheiligd, afgezonderd en verordend van eeuwigheid en als vrucht onder 't moederhart gereinigd, gewijd, in aanleg gevormd en met vermogens en talenten toegerust om een sman Gods" te worden; Ik heb

Yoortkwaamt, heb Ik

;

den volkeren tot een profeet gesteld.

u

licht van Gods Raad moest Jeremia werpen op het lot der volkeren; Gods bedoelen met de wereldhistorie verklaren; allen natiën verkondigen, wat Jehova deed en eischte en beloofde, en den volke Israël aanzeggen hunne zonden, Gods genadig ontfermen om des Messias wil. oordeelen en Dit was de roeping van Jeremia alsdervolkerenprofeet. Welk eene roeping Een ijzeren muur met koperen poorten; een strijdwagen Israels met zijne ruiteren; een Boanerges scheen dit ambt te

Het

1

vergen; de zwakke, teedere, weemoedige ziel van Gods lieve kind Jeremia kromp by het bloote denkbeeld ineen. Hij gevoelde zich zoo onvast; daarbij zoo onwijs; hij was zoo bang.... ach, een kind... en zeide :

Ach Heer e, Heere! zie, ik kan niet spreken; ikbenooknogzoojong.... de Heere, die juist in de onmacht van zijn werktuig almacht zijner hand verheerlijkt en door kleine middelen groote daden wil doen, antwoordde hem en weet van weg noch Zeg niet, ik ben jong overal waarheen woord, en heb gezag noch aanzien Ik u zenden zal, zult gij gaan en alles, wat Ik

Doch

de

;

:

— —

spreken zal, da.t zult gij weer spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, ora u uit te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijne hand uit en roerde Jeremia 's mond aan — teeken en onderpand voor den

tot u

dat de inspiratie door hem zal worden spreken Gods werk en woord zal zijn en zijn uitgewerkt daarom onwederstaanbaar tot verteedering of verharding naar het welbehagen Gods. En de Heere zeide: Zie, Ik dat

geroepene,

het

doen des Heeren

des Heiligen Geestes

in

;

en

;

geef myne woorden in uwen mond. Zie, Ik stel dezen dage over de koninkrijken, om uit

u te

rukken en af te breken en te verderven en te verstoren; doch ook om te planten. te

Ontroerende last. Even grootsch als gewichtig. Allereerst en in dubbele mate tot verwoesting; doch ook, doch ten slotte tot opbouw. Twijfelt nog

zulk een taak ?

de

kleinmoedige

aan

zyne bekwaamheid tot

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 601

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's