Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 366

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 366

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

348

voorschrift geheel algenieeu

en geldt voor ieder stadium der behaudeling

is

tloor het Classicaal Bestuur, vernüts bij

neer

voor beslissing

zij

het

bij

voorloopig

rijp is,

onderzoek,

de behaudeling van de zaak, wan-

maar ook kan

bij

de allereerste kennisneming, en

blijken of de bezwaren zouden

kunneu

aanleiding geven tot ontzetting, hetgeen, in welke phase dit ook blijke, ten

gevolge heeft, dat de werkzaamheid van het Classicaal Bestuur ophoudt en een hooger College tot onderzoek en oordeel geroepen wordt;

Overwegende, ten aanzien dezer eerste der feiten door bezwaarden betreft, dat

van het Classicaal Bestuur Provinciaal

het

ontzetting

voor

Kerkbestuur van

is

het tegendeel

zij

geheel ten onrechte in het besluit

15 Maart 1886, (zoowel als in dat van 21 Januari 1886) „eene voordracht tot

naardien daarvan noch

zien",

Kerkelijk

strekking

van

wat de onjuiste voorstelling

grief,

iets

te lezen

in het

is

Reglement

Opzicht en Tucht, noch in het besluit, waarvan de eenige

de zaak aan een Hooger Bestuur

van het doen eener voordracht

dat hiermede niet in

Bestuur van den

4'^""

strijd

is

te

verzenden, derhalve juist

tot ontzetting;

het bericht in den brief van het Classicaal

Januari 1886 aan de geschorsten, dat het hen op nader

bepalen plaats en uur, „volgens Art. 8 van het meergenoemde Reglement

te

zou moeten hooren", vermits dit schrijven aantoont, dat het Classicaal Bestuur destijds zich nog geroepen achtte tot onderzoek en beoordeeling, terwijl het

den 11»! Januari

tot

de opvatting kwam, dat het niet meer als Clas-

Bestuur kon handelen, en op dien grond den

sicaal

lO'i'^'»

Januari de stukken

zond naar het Provinciaal Kerkbestuur, en eerst na ontvangst van de sing der

Algemeene Synode van 9 Maart 1886 weder

tot

beslis-

handelen geroepen

werd, en toen in onderzoek trad, waarbij reeds dadelijk bleek, dat het geval

van Art. 47 dat

al.

mitsdien

tusschen 11 en alleen berust

3 van het genoemde Reglement aanwezig was

de 1.5

bewering

van

;

bezwaarden, dat het Classicaal Bestuur

Maart 1885 geen onderzoek hoegenaamd heeft ingestcM,

op de vooropgezette doch onjuist bevonden

zoek alleen mogelijk

is

stelling,

dat onder-

door volledige instructie;

Overwegende, dat hetgeen door de bezwaarden aangevoerd wordt omtrent de tegen hen uitgesproken provisioneele schorsing, buiten beschouwing moet blijven, is

aangezien deze handeling niet aan het oordeel der Algemeene Synode

onderworpen,

ren

loop

gepast

als zijnde eene handeling, die

van de zaak,

in eiken

onafhankelijk van den verde-

stand vSn het onderzoek kan worden toe-

;

Overwegende ten aanzien van de tweede aangevoerde

grief,

volgens welke

de leden van het College, hetwelk de bezwaarden als rechter in eersten aan-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 366

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's