Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 308

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 308

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

290

spraken

't

zou goedvinden

te laten

ons

wij

ambtshalve door den plicht of

wij

Algemeene Synode onze opvatting

eindelijk de

volkomen gerechtvaardigd had, sloeg de ure voor

maar om toch ook

spreken,

aan den invloed

al

of te doen komen, en wat wij voorts nog

openbaar gedaan hebben, dat deden

nood gedwongen. Doch toen

te

hebben

die zorg

op den kansel. Met opzet

niet

Zelfs

de Rechters en de Hoorders geheel en

lieten

God

over, dien

met

arbeid,

hangende de Kerkelijke procedure, van de zaak zoo min mo-

wij,

Wij

gelijk.

Met dien

was.

andere manieren.

op

Niet

verweerd.

in

gebonden

niet

strekt

ons, niet

niet langer te zwijgen,

om

triomfantelijk

en voor gansch de

Kerkelijke kwestie verder de noodige hulp te geven.

Doch

mag

ik

van ons gesproken weer meende

niet besluiten, zonder

Hoofdstuk

dit

nog over eene daad

hebben, die ik ook onder het opschrift van ons Ver-

te

moeten plaatsen, en door so mmigen zéér verkeerd begrepen

te

werd. Ik heb reeds vermeld, wie in den beginne van buiten deze Gemeente in

de Lokalen dienst

van het

steuning

kwamen

niet al de bedoelde Predikanten zagen dat in.

die ambtgenooten bekend, koesterde

met onderscheidene van

nabij

ik de zoete hoop, dat

Geen

wederkeeren. te

Classicaal Bestuur zag daarin onder-

en schromelijke benadeeling van de belangen der

verzet,

Amsterdamsche Gemeente. Maar

Van

Het

doen.

zij,

beter ingelicht,

beter middel,

om

van hunnen zondigen weg'zouden

met hen

tot verbetering in

dan om, met gebruikmaking van

komen,

Classicale Besturen, waaronder

ressorteerden,

zij

deling in dezen te wijzen, terwijl

zij,

op hunne onchristelijke han-

met het Kerkelijk oproer welbewust

die

De

medededen, aldus reeds bekend werden aan hunne opzieners.

deden

wij

wanneer

H. Feykes,

J. G. Sikkel,

van

W. H.

J.

EefTten,

Daarmede was December de

tweede keer den

la

dit

12'ien

eerste

maal

November,

als

nog gekomen waren: de heeren

helpers

P. A. Winckel, W. de

W.

Lange,

G, J. Barger, A. van Veelo, J. J. Wester-

E. Eisma^ J. Osinga,

Baart de

S. Dijkstra, J. G. Steenbeek en

Faille.

gedeelte

eindbeslissing

gerechtvaardigd

de

Jr., J. Teves,

D. M. Boonstra,

G. Nyhuis, heek

Mei,

bovengenoemde

de

bij

Sleten

den

dat

aanraking

Art. 44, 1^ Alg. Regl., de

onzer

gevalleu

werd door wie ons

een nieuw Kerkgenootschap in de

taak afgedaan, omdat, met den

l^ten

zijnde,

reeds spoedig onze opvatting

belaagd

en vervolgd hadden, dat er

maak

was. Zoodra dit maaksel nu uit de

kwam het op aard. De Kerken

fabriek voor de oogen van het publiek was,

ééne

met

der Hervorming

alle

hadden

andere fabriekaten als

vruchten

der

van dien

Hervorming geen

sectarisch leven,

lijn te

staan

maar hebben

eeue eigenaardige roeping te vervullen gehad. Deze genootschappen

noem

ik

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 308

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's