Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 414

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 414

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

408

En wie nu

zijn die gezegenden, welke het zienersoog in hemel aanschouwt? Zijn het de heilige engelen, die gedienstige geesten, welke altijd wachten op de bevelen des Heeren gehoorzamende de stemme zijns woords? Voorzeker, ook hun getal is ontelbaar, en ook zij omringen den troon des Allerhoogsten; maar toch, zij worden niet hier, maar eerstin het elfde vers genoemd. Andere wezens worden hier bedoeld. Het zijn natuurgenooten, die de apostel-profeet aanschouwt menschen, die eenmaal zondaars waren als wij, maar die nu verlost zijn en een on-

den

,

;

zaligheid genieten. De bijvoeging, dat zij af»uit alle natie, en geslachten, en volken, en tale n," bewijst zulks en niet minder de witte

uitsprekelijke

komstig

zijn

;

kleederen, welke zy

dragen, en de palmtakken, welke in hunne handen zyn want deze sieradiën zijn de zinnebeelden van hun volkomene verlossing van de zonde, waaronder zij zijn besloten geweest. Zondaars dus, en dat in ontelbaren getale, worden verwaardigd om eeuwiglyk in den hemel te wonen. Zondaars, die rechtmatig tot eeuwige ellende in de plaats der pijne konden verwezen worden, ontvangen en genieten de groote genade en de hooge eere om steeds te verkeeren in de onmiddellijke nabijheid van den troon van Gods heerlijkheid. Zondaars j>uit alle natie, en geslachten, en volken, en tale n". Geen volk, ja zelfs geen geslacht, of het heeft zijne gezegenden, die juichen zullen voor Gods troon. De verstverwijderde volken, die van het barre noorden en het zoele zuiden, zullen komen met die van het oosten en van het westen, en met Abraham, Izak en Jakob deelen in de ondenkbare heerlijkheid des hemels. Gods uitverkorenen, die staan en juichen voor zijn troon, komen van de vier winden der aarde, uit alle landstreken, en maken eene menigte uit, die niemand tellen kan. En dat alleen uit kracht van Gods eeuwig voornemen of svrije ontfermin g", welke hen tot dit groote heil in Christus heeft verkoren en toebereid. Neen, niet om eenige persoonlijke verdienste of waardigheid zijn zij in den hemel. Evenzeer als anderen hebben zij dood en doem verdiend, zijn zij overtreders van den moederschoot af, kinderen des toorns van nature, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Maar uit vrije en ongehoudene ontferming zijn zij st e vo;

ren verordineerd tot

aanneming

tot kinde-

en als zoodanig aan den Zoon gegeven, opdat Hg, hun vleesch aangenomen hebbende, daarin door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid hunne zonden verzoenen, hen van hare ren",

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 414

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's