Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 808

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 808

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

802 Ziet, toen de Heere in knechtsgestalte in dit land der dienstbaarheid en des doods inging, om vijanden te redden en doodschuldigen te behouden, was een stal, eene kribbe Hem goed genoeg; met het stroo des velds kon Hij zich lijden; met schamele doeken was Hij tevreden; met armoede liet Hij zich kleeden; met droefheid, schande, versmading en bitterheden hield Hij zich op. Zoo gaat dat wonder door, in vernedering, vervolging en tranen zoo gaat dat wonder voort, totdat het voleindigd is in doornenkroon en kruis; waar Hij zichzelven vernederd heeft, » gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja den dood des kruises" (Filipp. 2 8). En waarom, en voor wien? Waarom komt de Koning knecht zijn, en zijne kroon voor het kruis inruilen ? Opdat Hij zijne vernedering den hoogmoedigen en laatdunkenden zondaar tot een exempel zou stellen. Zeker: sleer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte" (Matth. 11 29). Hij heeft van zijne versmading, en dienstbaarheid, en banden, en doornenkroon eene tuchtiging doen uitgaan over al onzen ydelen waan, en eene beschaming over al onze ;

:

:

ijdele glorie.

o Kruis, o lastering, o schrikbre duisterheden! o Dood, o al die smart, waardoor Hij heeft geleden; Daarheen, daar is nog plaats, o dwaze ziel! Opdat u bij dat kruis, die smart, dat dienen, Alle eigen lof en eer en heerlijkheid ontviel'.

»Zijn doornenkroon heeft mij in 't trotsche hart gestoken," riep een verootmoedigd zondaar uit, toen hem dat dienen, buigen en sterven van onzen Koning te machtig en te wonderlijk was geworden. En wien het door genade evenzoo geschie-

den mag,

die verstaat het woord,

dat geschreven staat in het

sDat gevoelen

zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was." En hij omhelst het heerlijk recht van de vermaning des apostels: »Zijt met de ootmoedigheid bekleed." En meer nog, dat heerlijk recht is een zalig recht, als wij nader aanzien, hoe de Heere den dienst der vernedering voleindigd heeft tot in den sraadelijken dood des kruises, om genade uit recht te verkrijgen, en genade voor recht te schenken. Onze zonden zijne wonden. »0m onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijne striemen is ons genezing geworden" (Jes. 53 5). Om onzentwil heeft Hij zich doen plagen, binden en kruisigen. Om onze hoovaardij te boeten, en enze schuld te betalen, heeft Hij zich »de onwaardigste onder de menschen" en si>eer! man van smarten" doen maken. Het heilig recht dat

kapittel des ootmoeds:

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 808

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's