Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 296

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 296

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

278 mende

Secretaris,

Hesse,

als

in

Kerkeraad bericht wordt, dat

den

aan

waarbij

Koster

Amstel-Kerk besloten had

de

30 Juni 1886, onderteekend, behalve door den

schrijven d.d.

W, van Loon, door den WelEerwaarden Heer

H.

Nieuwe

Sub-Commissies gekwalificeerden aanstonds raat in

gaan

te

door

eener

Heer

en Koe-

met opdracht aan deals het Kosto-

Grevers, voor copie conform geteekend, onder het

J.

J.

Commissie

het

tot

H. W. van Loon, genomen

W,

Onkelen en

P. van

plaatst

en de Kerkmeesterskamer

be-

over de Kerkgebouwen, Fondsen en

Bestuur

Gemeente noemende vergadering

dezer

Oude Kerk

den

de

zich

Inkomsten

terij

Ooster-, Eilands-

waarneming van

tijdelijke

F. L. Rutgers en het Secretariaat van

van

presidium sluit

noemenden

;

een

Gezien

zich ^'^rr^/arw

Zijds- Kapel,

de

in

F.

zoodat het ontslag geacht werd op den dag van het besluit daartoe

voorzien,

te

J.

C. A, Renier, zich kwalificeerende

Voorzitter, omtrent de Kosters van de Noorder-^

waarnemend

als

pelkerken^ alsmede van de Oude Zijds- en

den Heer

zij

ontslaan, en een gelijksoortig

te

21

d.d.

de Vlugt, met

1886, als die in de

Juni

last in, gemelde

Kerk de Kos-

bewaken

te

Gezien de verklaringen van de Kosters der Eilands-^ Noorder-, Ooster- en Oude Kerk.^

van

alsmede

die

der

Oude

Zijds- en Nietiwe Zijds-Kapel omtrent den

hun huisrecht gepleegden aanval

Juni 1886, op hunne bediening en

Gezien

schriiven van de Commissie tot het Bestuur

het

deren, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche

1886 waarbij verklaard wordt dat Jr,

en

len Secretaris de Heer

tot

komende

is

W. H. Crommelin,

J.

alhier,

dd. 18 Juni

benoemd de Heer N. J, van Limmik en de officiëele publicatie voor-

het Predikbeurtenblad van de Protestantsche

in

voor de Kerkgebouzven, Goe-

Hervormde Gemeente

Voorzitter

tot

op den 22sten

;

Gemeenten

alhier van 17 Juli

1886 aangaande hare samenstelling;

Algemeene Kerkeraad geen antwoord ontving op

verklaring, dat de

de

Gezien

zijne

vraag van den 24sten Juni 1886, gedaan ook aan de Heeren G. L. Bertram, H. Pou-

W.

wels^

H. G.

of

bereid waren met de

zij

gens

den

het,

Instructie

IJsebrand,

i'oor

J,

lóden Juni

dit

jaar

noemende

W.

te

geschil, of

het

zij

dit

uit

naam eener

Woords worde opgevat

Grevers, vol-

Fondsen

en Inkomsten der

zich J.

;

noemende Kerkelijke Com-

W.

Meijer, zich respectievelijk

en W, Secretaris, en gericht aan het Classicaal Bestuur van

zich bereid verklaart harerzijds

aan de beslissing van de Gemeente

scheidsgerecht

J.

het bedoelde beheer re voeren

in

Christelijken

zin,

mede

te

werken

om het hangende

onderwerpen, of wel de zaak, tusschen

te

Classicaal Bestuur en haar, te laten berechten

slechts

J.

getreden Algemeen Reglement en

Goederen,

Amsterdam

door de Heeren C. A, Renier en

Voorzitter

Amsterdam, waarbij

werking

in

Kerkgebouzven,

der

Gemeente

Gezien het stak zonder dagteekening missie, onderteekend

Kuypers, G. van Riessen en

benoemde leden der Kerkelijke Commissie,

weer

1886,

Bestuur

het

Nederduitsche Hervormde

Meijer, L. J.

in

door gekozen mannen van

mits

eer,

en met buiging voor de autoriteit des

;

Gezien een schrijven aan het Moderamen van de Classicale Vergadering in

dit ressort,

onderteekend namens de laatstgenoemde „Commissie" door de Heeren F. L. Rutgers en

H. W. van Loon, op den

officiëelen

zich

noemende

Voorzitter en Secretaris, waarbij aan die vergadering

dag het gebruik van het voor haar bestemde lokaal aan de Nieuwe

Kerk ontzegd wordt

;

Gezien twee missives dd. 30 Juni 1886, waarvan de eene aan het Classicaal Bestuur

van Amsterdam, en het andere aan den WelEerwaarden Heer B. onderteekend Meijer, L.

waarden

door

de {Heeren

G.

L. Bertram,

H. Pouwels,

\l.

J,

Adriani gericht, en

G. IJsebrand,

J.

W.

Kuijpers, G. van Riessen en J. J, Grevers, (mitsgaders door den WelEerHeer C. A. Renier) waarbij aan het adres van dat Bestuur verklaard wordt J.

omtrent vragen die door dat Bestuur gedaan zouden

zijn,

maar die inderdaad door den

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 296

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's