Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 35

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

IIKT I'I>AN

is

Daarbij

koml

waar

nemen. Dit gevoegd

te

door

groote

opwekking der

Wel

laten.

te

wordt,

tegenpartij

om

haai'

ook

ik

ja,

dat,

weer brengen zou, waar

verdiend votum van wantrouwen

om

dan ook

om

ging, die

te

haar ijver en moeite

Ik

met de

sluit

geven

uit

Kerkeraad bijna geheel

weg

een verkeerden

hij

om

op. welnu dan

den Kerkeraad een alsdan wel-

geven.

deze reden, dat ik mijn prijzen

te

u wel willen vragen, dezen brief aan

ik

behoort, doet

niet

zij

hierin gevaren, ofschoon de

bestaat er over tien jaren weer krachtige aanleiding

is

indien er onzerzijds niet met alle

de groote waarschijnlijkheid dat eene

bij

door het kiescollegie gekozen werd; maar gaat

Het

17

stemrecht der Gemeente voor de volgende tien jaren

het

zie

de zekerheid

bij

gewerkt

eendracht

ernstig adviseeren,

ongebruikt

CAMI'AGNK.

dat er eene bestendige afneming van belangstelling in het kiescollegie

kracht

mij

l)K

hartelijke bede,

is.

neem

ontslag

Was

de vergadering voor

dat het

als

lid

van

uwe

vereeni-

het niet te veel gevergd, dan zou te

lezen.

Gode behagen moge spoedig

verlossing te

onze onbeschrijfelijke ellende.

Daarentegen werd •

onder Kuypers en Rutgers' leiding voor het behoud

er

de hiërarchische geest van het oude

»opdat

geijverd,

Pausdom

zich niet in

onze gemeente op den troon plaatse en hare algeheele afval van Schrift en Belijdenis

worde

suprematie in flagrauten

Hand.

Immers

voorbereid." strijd

is

was

het

met de souvereiniteit der gemeente, ons

wij."

J. J.

in

G en 14 geleerd »en het zou ons zeer bedroeven, indien de Araster-

damsche Kerkeraad door eene daad uitsprak zijn

bekend, dat de pauselijke

:

»Meer dan

de Apostelen

Zoo durfden een 20tal Katten burgers, waaronder ouderlingen

Schokking en B. Poesiat,

te schrijven,

alsof dan al de

als

vrome synoden

rler

vrome vaderen ook

De

Predikanten hadden

als

organen van de souvereine gemeente voordeden. Opgezweept door valsche

niet schuldig gestaan zelfs

hadden aan zulke misdrijven.

den moed een ander advies

voorstellingen, steraden echter hare stemgerechtigden

voor het behoud. Overmoedig geworden, dorst

men

te

geven, dan wie zich

met groote meerderheid

zelfs

aan

alle

op 15 Mei

dienstdoende leeraren der gemeente, uitgezonderd »aan de bekende ketters", het

verzoek

de

te richten,

ongedachte

namens de gemeente een dankgebed op

uitkomst,

welke

God aan

geschonken, »door den raad der Achitofels

verbond met de hel

te

Was Hoe

te

te

te

zenden voor

Amsterdam

~

heeft

niet te doen, en het voorzichtig

verbreken," terwijl diezelfde Achitofels al de leeraren

der gemeente op één na waren, 't

de gemeente

als

hebbende tegen het behoud geadviseerd

'

).

een voorproefje van wat de souvereine gemeente zou voortbrengen. die richting gesteund werd, behoeft niet gezegd te worden.

geheel onjuist

is

Maarniet

die steun gekenschetst door het volgende rijmpje

»Gij scheldt voor Irenisch »die I)

Dr. Ph.

van 24

,\pril

.S.

uw

twisten belacht;

van Ronkel heeft zich daaromtrent zeer dajjper gedragen. Vgl. lleicmt

18S1.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's