Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 11

Bevat: De hiërarchie in haar kerkbedervend karakter / F.L. Rutgers ; Door wat schuld de tweede hiërarchie opkwam / A.F. de Savornin Lohman ; Wat ons tegenover de tweede hiërarchie te doen staat / A. Kuyper.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

de aard en de werkiny

eeiier hiërarchie

is

ko men zeer onschuldig en hoe

zij

iu

haar eerste op;

maar

daarna allengs en geleidelijk zich ontwikkelt tot eene voor de

zij

Kerk

lioe

;

aanbevelenswaardig kan schijnen

zelfs

den Heere vijandige macht; en hoe,

verderfelijke en

gevestigd

met een

macht inderdaad

die

is,

en er juist op berekend

om

wel

zij

werktuig des Satans wórdt,

tot een

geweld

bijna onweerstaanbaar

als

aan zich onderwerpende,

alles

het leven der Kerke' te drukken, te bin-

den, te beschadigen en te dooden.

O

was

zeer zeker, dat

!

kerk had ontvangen

;

schoonen worden, zijn

tracht

schijn

en dat

van

Christelijk

uitnemendheid

bij

maar

ook

toch

!

eenigen

^

Ja

!

Inderdaad in

Heere

haar

dus

zon

grond hadden

Gods evenzoo

karakter

heidensche

!

En

om

en

indien de geschiedenis

het even in welken vorm

niet anders

zij

dan een overbrengen op de Kerk van

voor zijne Kerk verordend

op Staatsgebied

Rome

in

Me t haar is h et had, om gezet in e en is.

plaats heeft.

een anderen vorm

Kerk aan

dienen, dat

heerschen,

Door haar heeft het oude

zijn

lievelingsdenkbeeld weer

verwezenlijkt. In haar heeft de wereld, die de

Kerk was binnengedron-

zichzelve gelijkvormig gemaakt.

Juist die wereldgelijkvormigheid

is

haar eigenlijk beginsel. Daar-

verklaart zich, dat de wereld en de Overheid, als

gebied maar niet worden lastig gevallen,

altijd

zij

op haar eigen

zoo bereid zijn

de hiërarchie in verbond te treden. Daaruit verklaart zich, dat

gesteund wordt, ook door door hen die zich verklaart

zijn

?

is

den Staat Gods ordinantie

alleen

gen, die

engelen

de

indien de daarvoor uitgedachte fan-

haar eigenlijk wezen,

is

zich voordoet

gelijk

ook

duidelijk juist het tegendeel leerde.

Wat

hetgeen

door den Heere zelven zou

zij

zijn.

hemelsch haar oorsprong

niet zoo

pas l)egon gevestigd te

zij

de kerk hier op aarde eenigszins zou gelijk

zij

Jloomsche kerk,

de

hiërarchisch geordend

tasiën

Toen

dekken.

te

de triomfeerende kerk in den hemel; waar, altijd naar de

voorstelling

uit

Roomsche

in de

een kenmerk der hiërarchie, dat

dit is

er reeds op uitgevonden, dat

is

ingesteld,

maken aan

de

men

haren waren aard zooveel inogelijk verborgen houdt en zich met een

zij

zij

niet de voorstelling, die

want ook

bij

zich, dat

hen

die

aan

alle

geloof vijandig

uitnemendheid anti-clericaal noemen.

men dan

om met zij

zijn,

En

vaak zelfs

daaruit

zoo gaarne spreekt van kerkelijke over-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's