Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 162

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 162

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

144

heen

middags

des

er

posteeren,

te

plegen,

te

door

de

Dampoort

kerels"

„pootige

was,

uitgedragen

met de noodige

de

tegen

uitgedragen.

instructies

Maar

oudheid".

Weinig dacht

ik,

Consistoriekamer

ken

zij

toen zij

besluiten

Kerkeraad, Classicaal Bestuur

de Nieuwe Kerk

één echter bedankte, niet willende

;

konden daar

enz.,

ik

om

op den laten avond

begrijpende

mannen onder „de pootige

welke

de Kerk

dat in onze helver-

om

werden,

voor onbepaalden

tot 2

evenwel nog een kist

op hun post waren,

genomen

dan

niet langer

er

is

ons Predikanten,

buiten onze vertrek-

tijd

ons in ballingschap te zenden, en nog minder dat

te sluiten,

niet

om

om, zonder eenig geweld te

Daarna, zeide men,

reed teu einde te zien of

lichte

Nieuwe Kerk een zak

uit de

verhinderen dat er meer uitgedragen werd. Ik verkreeg een vol-

uur des nachts surveilleeren.

heen

cateehiseeren moest.

zoeken, en die

te

doend aantal mannen en onderrichtte hen „strijden

vijfmalen

nogmaals den vriendelijkeu wenk, aan-

teu 5 ure kreeg ik

Des middags gezien

Woensdag ook DOg

dienzelfden

ik

terwijl

ik,

volstrekt

kerels" bedoeld waren,

„de fout in onze verdediging" later zou moeten aanmerken als de aanleiding

overwinning. Wij denken hier aan eene onomstootelijke waarheid,

onze

tot

ons menschen allen eigen roem ontneemt en eerbiedig doet buigen voor

die

den Bestierder van ons lot en leven.

Voor

Standaard de daden van geweld en tyrannie

het publiek heeft de

zooveel mogelijk bedekt gehouden,

onder den mantel der

positie

dergenen die zich gecompromitteerd hadden

er niet

van zwijgen kon, de zaak zoo voorgesteld, alsof

weer tegenover onze,

hadden

den,

de

lammeren

schuldigen, en

verzaakten.

vertoond

Grooter

geworden

zij

voor de

slechts uit nood-

vooral Ds. WesthofF,

die door eene roofzieke

waarbij, altijd volgeus de

plicht

liefde

voor zooverre het blad

zoo breed uitgemetene, daden van geweld gehandeld

o,

waren

Wij

:

onschuldige

;

en,

dan

Standaard, de

comedie

is

maar

zij

de

bende wolven vervolgd wer Politie en de Justitie haren

misschien

nooit op eenig tooneel-

door den man, die in de Nieuwe Kerk het bevel

voerde, den schrijver der bedoelde stukken. Ziehier «laden

proeve van

eerste

:

het openloofen met een ijzeren bout

op verantwoordelijkheid

den 5den Januari i886. Aanleiding die uit

een het

des Standaards manier van beschrijving onzer

van geweld:

„Ten feit

eene

der

van de brandkast der Diaconie^ welk

van het Classicaal Bestuur gepleegd

is

op den avond van

,

hiertoe gaf, dat het Classicaal Bestuur wel den hetr diaken sleutels

van deze brandkast hield, geschorst had, maar

oog had verloren, dat de houder van zulk een

sleutel,

in

dien niet

'S.

zijn

J.

Seefat,

overijling

mag noch kan

overgeven, zonder dat hij vooraf dêchari^e ontvangt van zijn gehouden administratie.

Wie, zonder zulk een décharge-

te heblu'n

ontvangen van

een administratie, die over

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 162

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's