Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 310

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 310

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

304 bestraft worden en waar hij vaak op zyn denkbeeldige verlichting zich beroemt, verbergt hij daarachter niet zelden een ;

nacht van arglist en goddeloosheid. Zoo is het met lederen zondaar van nature zoo ook met de geheele afgevallen menschheid zoo was het in geheel bijzonderen zin met het heidendom in de volheid der tijden, welks duisternis, door het machteloos blijken van alle menschvormige godsdienstbegrippen, de schrilste en ontzettendste tegenstelling vormde met het licht, welks opgang door den profeet wordt voorzegd. Immers, over degenen, die wonen in het land van ;

;

de

schaduwe des

doods, zal een licht schijnen. De 's Heeren genade

profeet stond voor, wij bevinden ons door reeds achter de vervulling dezer profetie.

Te Bethlehem-Efratha

rees dat Licht reeds uit de kimme, door de diepte zijner Middelaarsvernedering gedurig hooger te verheffen, totdat Het, alle wolken van menschelijke vijandschap en Goddelijke verlating doorklievend, zijn eeuwige middaghoogte bereikte, en als het licht der wereld alle machten der duisternis zich onderwierp. Eeeds bij haar opgaan in Bethlehem straalt deze Zon menschen en engelen tegemoet, en ontlokt aan der engelen lippen zoowel het »Eere zij God in de hoogste hemelen" en het »vrede op aarde; in de menschen een welbehagen," als aan der herderen mond de verheerlijking en lofprijzing van God over alles, wat zij gehoord en gezien hebben. Zijn eerste stralen wierp dit Licht niet alleen over het door duisternis benevelde Palestina maar ook daarbuiten in het land der doodschaduwe worden Oostersche wijzen door zijne weerkaatsing verlicht, en zoozeer erdoor aangetrokken, dat ze niet rusten, vóórdat ze door zijn vollen warmtegloed worden verkwikt. De Heere Jezus Christus is het Woord, dat in den beginne was bij God en zelf God was het Woord waardoor alle dingen gemaakt zijn; in hetwelk het leven was en in dat leven het licht der menschen dat in de duisternis schijnt en, ofschoon het door de duisternis niet begrepen werd vleesch geworden is en onder ons gewoond heeft, om ons zijne heerlijkheid te doen aanschouwen, als de heerlijkheid des Eeniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid. Als de Zon der gerechtigheid werpt de dierbare Christus zyn genadevol en verlossend licht over de breedte der aarde en in de diepte van het menschenhart, om de duisternis van het land der doodschaduwe te verdrijven, zoodat zijn licht volk by volk in de oogen straalt, en om zijne bewoners te

om

zich

;

,

;

,

;

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 310

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's