Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 29

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 29

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

PLAN DK CAMPAONE.

HIOT

knechten

gaan

te

om

Wij hebben

zijn.

te

onwaardeerbare goedkeuring

Amsterdamsche sergeanten

die

kwamen om den

zij

bij

de

de kerk kwamen,

in

prediker een bewijs van hunne

geven, terwijl de hoofdotïicieren, zooals Kuyper, Fabius.

te

dan verschenen

slechts nu en

Lohnian,

Savcnnin

de

Kutgers,

Geen predikant vond

lang dourleefd.

al

met woord of daad verklaarde aan hunne voeten

die

En meent gij, dat worden? (' neen,

zitten.

gestielit

hier

(hU/,elfde

onthaal, dan

beter

oiuleilingen

11

kerkelijke politiek.

uit

toegeven aan deze hunne (jnsehriftuurlijke eischen leidt onmiskenbaar tol de gebondenheid der prediking aan het dikwerf, ach, zoo ellendig goedvinden van het ach in eigen schatting zoo verlicht en güdvreezend volk. Ik acht het zelfs een der allerbedenkelijkste verschijnselen onzes tijds, dat menige ambtsbroeder reeds gevallen is,

Geloof mij,

door

elk

in

zich,

Waarom

mooi.

met roeping

strijd

wenschen

de

naar

|)l(joien

?

der

en

Zonder het zelve

misleid, als toen de

en eigen conscientie,

plicht

keurmeesters."

,,

En nu

schikken en

te

te

argumenten zoo

klinken die

weten, worden Keurmeesters en Geijkten even erg

te

Tien Stammen onder het voorwendsel van

zware lasten

te

eene

tot

breuk met het huis Davids en den wettigen Tempel onder de leiding van den valschen

opgezweept

Jerobeam gemeente

één

Paulus

bid

ik

-

Om

werden. u

houd

:

u

u

De

met onderwerping.

ure

om uw ambt

en der Kerke wil,

zelfs

uwe

en

kloek, mannelijk, en wijk evenmin als

standvastig,

geschiedenis van 1886, vooral

dezer stede,

te

doet u zien, welk een zegen de Heer op standvastige plichtsbetrachting schonk.

En wat nu

die „vervolging" betreft

!

l)reken

Elk gebruik nu dat

min

?

Heeft

eene

als

hij

Leugenachtig woord

?

zich zelven niet losgemaakt

waarheid

dienstbode

Ilerv.

Gemeente ?

geweten

maken.

die

!

Ik

geef toe,

hij

bedekking van de

juiste

zijnerzijds niet vrijwillig

gaan

dat

anders over denken

er

zij

zij

hun

orde

te

Staat en

in ?

Zal

men

hebben gedaan

plicht niet

de aanvaarde

Mogen daarom de

stelling.

noodig, niet gestraft worden als

maar datzelfde kan men ook

;

handhaven

?

Rechtbank en

het dan ?

Is

Maakt

wij

niet broeders,

niet

veracht

worden door

?

„hel

— Waarde

het

geschetste partij

J.

bij

zoo

die besturen,

Gods eene

openbaar?

't

mogen

?

Verkwik

Is

Kastijdt

kerkelijke tuchtihet Bijbelsch, dat

God

Zijne kinderen

ons, die hier zoo

gesmaad en

energie, waartoe

God

bekwam

in Dr.

A. Kuyper, leiders

Jr. JMr.

A. F. de Savoruin

en organen. Wij zullen ons nu

den eerstgenoemden bepalen. Zijne Confidentie aan mijn vriend

H. van der Linden,

selen

ook eene Nihilisten

!

Lohman, en audereu, hoogst bekwame echter slechts

is

de roeping van eiken bestuurder,

niet

vrome volk," verkwik ons door uwe

Almachtig en Genadig u sterke

De

!

Politie niet bestreden, en,

het kindschap

broeder

diefstal"'

Communisten en

ook gaarne opnemen voor

wel vijanden Gods wederstaan

door menschen

is

Socialisten,

ging tot zonde? Bestrafte Paulus ook niet Petrus in

ook

de broeders ge-

bij

van de kerkelijke rooftochten van 1886 hebben wat op hun

hunne geestverwanten

door

diefstal; even

maken mag van haar

toch het eerlijkheidsgevoel

is

is

ook gebruik van die goederen der Ned.

hij

zeggen van Domela Nieuwenhuis en Proudhon. „Eigendom

met vuur verdedigde

ter

een huis wegliep nog gebruik

uit

Ach, waar

De ondernemers

Is

nog maakt van kerk en pastorie

hij

oude keuken en slaapkamer, evenmin mag bleven

?

in

1873 verschenen, heeft veel

en plannen geworpen.

Er was geene kerk meer

Er moest eene kerk aan de gemeente, aan

zijne begin-

licht

op

dien

naam

waardig.

het volk, aan de dolende zielen

teruggegeven worden, naar het model van Calvijn, met een vasten vorm, en

met zulk eene

leiding, dat

De

gemeente moet vooral klein en

plaatselijke

de zielen er zich gerust aan overgeven kunnen. rein zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's