Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 206

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 206

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDKRNOBIPJN VELDTOCHT.

188 tlierbaai"

troetelkind"

genoten,

toen

reeds

mijne

mogelijk

hare

het bleef niet

der Vereeniging van heeler harte

Ook de Sehoolwe/ was

mogen doen, en

bij

mijne eerstelingen

meê

M

ik heb zoolang

;

's

jaars,

te

worden, en niet

om

te

dienen als

op Konings iaardag, laat wapperen.

vau ambtelijke zedelijkheid was de verbanning van het Clu'istendom

Openbare School, en mitsdieu

Wet

ook die

verplicht

haar

later veel oui

te vieren.

om uitgevoerd

er,

men eenmaal

een vlag, die

te

haar gebruikt, en begon nog het zilveren jubilé

voor

pen

af aau, en ik heb het voorreiht

geboorte

voor haar

iets

En

moeten derven.

te

vau

te

uit het

Eli.seh

uit do

openbare leven. Elke „Wethouder" was

handhaven. Maar

't

was ook onze plicht tegen

schending der voorgeschrevene neutraliteit op te komen. Andereu waren

alle

van

echter

oordeel,

men

dat

ambtelijk gerust eene slechte wet, als tegen

Christendom gericht, schorsen mocht, en dat men het kwade.

het

d.

i.

het

verdwijnen van wat er nog Christelijks overig was, niet mocht doen, opdat

goede uit voortkomen zou. Dit afvvijkead gevoelen was des

er het

telijker,

omdat het door

Ethiek verre gevorderd waren. Doch hoe dit ik

koesterde

schende

de

partij

hoop,

dat,

smar-

zij,

Wet was

de

mij heilig, en

het volk goed gevoelde wat de overheer-

als

Christendom zou plaats heb-

wilde, er een wederkeer tot het

zoodat de Staat, het georganiseerde Volksleven, zich opnieuw metder-

beu,

daad voor Christus zou weer

de

te

werd, die in de Christelijke

leeraars voorgestaan

zou

Christelijk

erkende

verklaren,

en

dus ook de iStaatsschool wettelijk

worden, en er zelfs Confessioneele Staatsscholen voor

gezindheden

opgericht

konden worden.

Om

die reden deed ik

meê, en van harte meê, aan de politieke verkiezingen, en heb

land en in Zeeland, (doch gelaten.

Zoodra

altijd

ik echter zag, dat de vrucht

Fries-

van onze pogingen werd

bruikt voor een aan de beginselen van 1789 ontleend

op deze

in

ik,

buiten het Kerkgebouw) mij niet onbetuigd ge-

Program en van een

geschoeiden Staatsvorm heb ik mij van alle deelneming ont-

leest

trokken, ook geene gelegenheid meer zoekende

om er

wekelijks over te

kunnen

spreken.

Bovendien,

en

dat

werd

een

punt van geweldigen

strijd,

ons kerkelijk

karakter mocht niet verloochend, maar moest ook op dat gebied opgevolgd

worden.

Ik was kerkelijk sedert mijne geboorte. In het laatste huis vau de KefhI)

IJcL

up

bl.

4 der eerste Berichkn bedoelde

Maajiiiblad

VQX-i^^xQX^.

dwan^

tle

in

onderwijs

i

S63

werd,

is

opstel,

van mijne hand (i86o);

Veyeeniging van 1S62, en Doel der ;

ilat

"t

eerst

zie voorts al^

Aoox Het Kerkelijk van mij

:

Gewetens-

Vereeniging van Chr. Nat. School-

deze toespraak werd door de Vereeniging zelve

bij

duizendtallen verspreid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 206

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's