Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 257

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 257

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

251 Maar d' altoos wijze raad des Heeren Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht; Niets kan zijn hoog besluit ooit keeren; 't

Blijft

van geslachte

tot geslacht'.

moet men noemen Die hunn' Maker roemen Als hunn' Heer en God;

Zalig

Volk, door Hem tevoren Gunstig uitverkoren Tot zijn erv' en lot.

't

Ps.

33

:

5,

6.

III.

hart in 's Heeren hand als waterbeken, die Die waarheid is ten slotte de wat Hy wil! troost van al Gods volk, dat voor zijn Woord beeft; want ofschoon de koniugen der aarde zich opmaken, en de vorsten beraadslagen tegen den Heere en zijn Gezalfde, Hy zegt: i-Ik toch heb mijnen Koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid;" en daarom » welgelukzalig hij, die den God Jakobs tot zijne hulpe heeft, wiens verwachting is van den Heere

Des

Hij

konings

neigt

tot

zijnen God."

Neen, zijne Gemeente, ofschoon een zwakke en kleine kudde, besprongen door het roofgedierte, dat dorst naar haar bloed,

daarom niet prijsgegeven in de handen harer vijanden, dat deze met haar zouden kunnen doen naar hun welgevallen. Heeft Hij niet een eenigen Herder over zijne schapen verwekt, die hen kocht met zijn bloed, en niet zal toelaten dat ook maar een enkele uit zyne hand gerukt worde. Geen haar van hun hoofd wordt gekrenkt zonder den wil van hun hemelschen Vader, doorgaan onder de scherpte des zwaards zelfs wanneer zij hunner vijanden want niet minder dan het hart der koningen, ook het hart van alle hunne vijanden in de hand des is Heeren, en Hij is het, die het neigt tot al wat Hij wil. Daarom buigen zij zich ook onder de roede, omdat zij het weten, dat zij Hem oorzake gaven, die op te heffen, en smeeken om ontdekking van hun verborgene afdwalingen. Voorzeker, wanneer zij op menschen zien, kan dit hen menigmaal in toorne doen ontsteken, wanneer zy zonder oorzaak vertreden worden, en hen het onrecht als recht wordt

is

;

toegemeten en het is zoo, onrecht wordt daarmede nog geen recht. Al is het, dat God alle deze dingen over hen laat komen belijden zij het ook in de binnenkamer: »Gij toch zijt rechtvaardig, Heere; my geschiedt geen onrecht," zoo mogen zij evenwel het hoofd vry moedig opheffen voor het aangezicht hunner vijanden. ;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 257

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's