Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 387

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 387

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT, Bestuur

de gelegenheid

in

bestrijders kerkrechtelijk te

noch gemaakt, een

wij

en er

hoofdzaak

de

conflict niet gezocht,

op het kerkelijk schaakbord.

uitgevoerd

Koning der Kerk ons voor

Christus Jezus als

der belijdenis tegenover hare

handhaven. Maar het Bestuur heeft het

voor ons gevoel geene afschuwelijker opvatting dan deze, dat

is

hebben

partijzet

om

gesteld,

369

Wij gelooven dat

het vraagstuk geplaatst heeft, en dat wij

daaromtrent ook naar de beginselen van het Gereformeerd Kerkrecht gehandeld hebben,

ook

gelijk

uwe

uit

heb

Ik

studie zoo overtuigend blijkt.

gedaan van den juridisch-confessioneelen weg,

professie

altijd

gelijk

Groen

dien geteekend heeft, en het verblijdt mij zéér, dat ook Gij in het streven van de Heeren

Lohman geen opvolging

Rutgers en

op sommige

licht

genoeg

Onbegrijpelijk

Chavannes

wat

passage

uitschrijven

mogelijk

zou

Maar

geraken,

te

geblevene

de

Classen

zoolang

hunnen

te

dienstdoende Predikanten en Ouderlingen, en

feitelijk

men

buiten alle Christelijke Kerkgemeenschap

rechtsgeldigheid van Art.

aan

Gemeente, zooals

in de oude

was,

om

te slichten.

van onrechtzinnigheid ten

toch geen vonnis

voor elk Kerkrecht als rechtzinnig, al wordt het gaaf toe-

het a?}ibt verbondetie roeping zedelijk het

zij

in

als

„Gemeente Gods,"

Christus Jezus," ja als van

om

hen zoo

ambt verloren hebben.

Mij

volgen hebben, die de Corinthische

te

beschouwde

reilde en zeilde,

„geheiligden

hun naam gaf hem de gelegenheid

te

,,

als

eene ver-

geroepene heiligen

vermanen

als

hij

;"

deze

deed, en zoolang

naam wilden dragen, moesten zij niet alleen aan zulk eene Tucht zich gewenook naar gedragen. Wij hebben dat voorbeeld te volgen. Reglemen-

dien

zij

uit

zulk een ambt niet waardig zijn en reeds door hunne bestrijding of ver-

de

van

XI afkeurenswaardig

ahoo eene nieuwe organisatie

dunkt echter, dat wij het voorbeeld van Paulus

gadering

Om

misschien de poging gewaagd, eene poging

of Ouderlingen

Predikante7i

zij

van

zaking

van de Kerkelijke vergaderingen zou niet

herstel alle

heeft

formeeren,

laste hebben, gelden zij

gestemd dat

van

nu omverwierp

de bedoelde brochure slechts deze

uit

de Belijdenis en de erkenning volgens de Regletnenten.

volgen

om

in

Classen

heeft mij zelfs verweten, dat ik

groot conflict kunnen ontstaan tusschen geloof en Kerkrecht, tuïschen

moeilijkheid reeds

die

„Het

57):

toelating

menigeen van hen

!

er een

erkenning

de deze

(bl.

zonder

zijn

aangezien, helaas staat,

men

geschreven heb. Laat mij echter

ik vroeger

kan men zich wel-

al

Kuyper, mijne brochure over het voorstel-Gunning-

heeft Dr.

hoogelijk geprezen, en

van Groen's beginselen,

ziet

beroepen.

zijner uitspraken

nen, maar er zich tair staan

nog

alle

Predikanten en Ouderlingen als medebelijders

als leden der Kerkelijke vergaderingen toegelaten,

en

naam behandeld worden." De door mij thans onderstreepte

dat ik mij zelven gelijk bleef.

haald; ook

niet,

de bedoelde terzijdestelling,

ming 54)

om

ja

zoo

doen

doen

zien,

zien, dat ik reeds in

stichting

met hetgeen

te

boek^

tn moeten dus

ook naar den eisch van ambt

uitdrukkingen geven reeds genoegzaam

dit te

te

heb ik echter die passage

verstaan,

niet aange-

den aanvang van 1885 zag, dat van

van eene nieuwe kerkgemeenschap bedoeld werd met

met verbreking

motiveeren

te

te

de

zijde

Om

maar daar

van de oude. gij

Maar

om

u jnijne hartelijke instem-

aangaande de attesten-quaestie

te

Amsterdam

(bl.

„w aar de aanvragers der attesten niet zijn bestrijders dier belijdenis te wezen,

opgemerkt hebt,

juist

bewezen

kerkelijk

daar kunnen degenen die hen weren, geene handhavers der belijdenis (in deze zaak ten minste)

zijn.

Ongereformeerd kan

Persoonlijk soonlijk

nog

kan

slechte

is

het breken met het kerkverband op dien grond."

gene oneerlijk

weet ik het nog niet

dingen

modern zijn, perMaar daarom weet ik het

weten, wie al dan niet rechtzinnig, liberaal,

ik weten, dat deze of

niet ambtelijk^

allerlei

men

weten van

A

of

rechterlijk.

B

;

is,

enz.

Een burgemeester kan in zijn privé Maar op dien grond

evenzoo een rechter.

zich als burgemeester of als rechter tegenover

hem

te

gedragen, zou de willekeur in top .

24

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 387

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's