Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 151

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 151

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

145 zonder een voorafgaand plan voor de straten der stad naar willeof zonder bestek de muren der huizen keur ging bouwen optrekken ging; zoudt gij dan willen, dat de Albeschikker de Al wijze een anderen weg ging? Neen, geliefden Met psalm 89 zingen wij: »Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen." Was de verkiezende genade Gods niet het anker onzer hope, wij zouden hier wanhopig staan; want hing het van den mensch af, er kwam er niet éen tot het leven wij weten maar dat al wat in den mensch is zich tegen de godal te goed zaligheid kant. Was zijn eeuwige, onveranderlyke raad, zijn genadebesluit over ons niet ons vertrouwen moesten wij onszelven bewaren bij de verkregen zaligheid, wij zouden de hel voor ons geopend zien. Nu weet Jeschurun, dat Hij het heeft gewild, wien niets berouwen kan, dat de na.am staat in het boek des levens, en met het »Gij hebt kleine kracht" verbonden is: »Ik heb eene geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten." (Openb. 3 8) Neen! indien het dit niet was, mijn God! uw Jeschurun had ü nooit gezocht noch hield U éene seconde vast. ,

!

;

,

,

,

:

,

Psalm 18

:

9 en 10.

onderscheidene gezegden bij het volk des Heeren welke, hoe goed ook gemeend, toch niet op streng dogmatische onderscheiding kunnen bogen. Ik denk hier aan de bede, zoo dikwerf van eenvoudige, vrome lippen gehoord: » Genade en geen recht!" Geen recht? Wat vraagt gij van God? Hoe zou het mogelijk zijn, dat God zijn wezen zou afleggen? Ware er eenige vermindering zijner rechtvaardigheid. Hij ware geen God meer. Zou Hij zijn troon omver stoocen? Immers, recht en gerichten zijn de vastigheden zijns troonsl Zou Hij zijne uitspraak doen zonder recht? Hoe zou de Rechter der gansche aarde geen recht doen? Neen, meent het niet, dat Gods volk Jeschurun geworden is doordat God wat door de vingers heeft gezien, doordat Hij ten koste van eene zyner deugden eene andere op den voorgrond heeft doen treden, zijne rechtvaardigheid door zijne liefde op den achtergrond schuiven liet. Juist de rechtvaardiging van den zondaar is

Er

zijn

in gebruik,

,

het werk van

God

als Rechter.

daar staat een Elihu voor den beleedigden God, maar de gezant, de Eén uit duizend, roept: »Ik heb verzoening gevonden." Daar staat voor den schuideischer hij die duizenden talenten schuldig was, maar Golgotha toont den kwijtbrief. En waar eenmaal de schuld betaald is, daar zou het onrecht zijn, Ziet,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 151

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's