Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 244

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 244

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

226 eenige

is,

naar ik weet, dat van goede kennis der Reglementen

bij

de Ge-

schorsten een doorslaand bewijs geeft.

De

kerkeraadsleden

geschorste

de

tot

zijn

overtuiging gekomen, dat het in

vaste

gereedheid brengen van een Contra- Memorie binnen den was, en die

steld

feitelijk

op

die docr de

tijd,

Synode ge-

dagen neerkwam, physiek onmogelijk was.

5

Hiervan

is

mededeeling aan de Synode gedaan, natuurlijk onder reserveering van rechten,

hun mededeeling zeggen

In

„Er mag

a.

o.

zij

:

zoo ernstige zaak niet met overhaasting

in

te

werk worden gegaan.

hun gezonden Memorie

„Iets wat te nïeer klemt, daar in de

niet enkel bestuurszaken,

maar ook en vooral beheerszaken worden aangeroerd, waarvan het dusver als zeker gold, dat ze niet behooren onder de jurisdictie van de synodale besturen. „Intusschen wenschen ondergeteekenden ook bij dit punt niet op lossen indruk of

ook opgevatte meening

maar het advies van rechtsgeleerden hierover

af te gaan,

in te

winnen.

„Een onderzoek hoeverre niet

te

waarbij dan o.

tevens de vraag ter sprake zal moeten komen, in

a.

een optreden der Synode,

bij

om

te

doen wat des Provincialen Bestuurs

de reglementen omgegaan wordt, om, met het oog op een

buiten

zeer

is,

civiel

Synode in deze qualiteit te kunnen erkennen. Daarom kan ook deze mededeeling niet anders geschieden, dan cnder nadrukkelijk

proces, de competentie van de ,,

voorbehoud van

de

Ingevolge zoek

bij

alle,

zoo kerkelijke

Kerkbestuur meer mogelijk.

onderzoek noodig, waarbij alle zien

werden.

worsteld,

en

Eenige weken

kon

het

burgerlijke, rechten."

15 Maart was er geen provisioneel onder-

van

opzending

Provinciaal

het

als

i's

behoorlijk gezet, en

daarna

was de vracht stukken gelezen, door-

Kerkbestuur de volgende Missive zenden, die door

Standaard zoo eigenaardig besproken werd, alsof

de het

Derhalve was een

van het noodige voor-

hij

niet begreep, dat

Provinciaal Kerkbestuur een kleinereu maatstaf gebruiken zou en kon

dan het Classicaal Bestuur. Zaandam, 25 Mei 1886.

Aan den heer N. N. Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland. Geroepen,

ingevolge

het

laatste

lid

van Art. 47 van het Reglement voor kerkelijk

opzicht en tucht,

om

medegewerkt

de aanneming alstoen van de in druk hierbij gaande „Wijzigingen en

nemen van en te oordeelen over het feit, dat gij in de vergadering van den Algemeenen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam van den 14 December 1885 als lid van dien Kerkeraad zoudt hebben tot

kennis te

Bijvoegingen in het Algemeen Reglement en Instructie voor de Commissie

tot

het Bestuur

over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde

Gemeente

te

Amsterdam,^''

in

welk

feit

zou

zijn

gelegen verstoring van orde en

vergrijp in de uitoefening van eene kerkelijke betrekking;

Ontvangen hebbende eene „Memorie van Consideratien^'

opgemaakt

te

Amsterdam

den

5

geschorste Kerkeraadsleden, en uit Jmnne?i J.

Bechthold en W. F. Buré

zooals daaronder staat

April 1886 in eene bijeenkomst van de provisioneel

naam geteekend door de HH.

P.

Van Son,

;

Brengt u in herinnering, dat voormelde Memorie

strijdt

met het voorschrift van

art.

9

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 244

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's