Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 139

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 139

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

133 de tranen bij Lazarus' graf besloten de Joden tot een » Ziet, hoe lief Hij hem had," uit de tranen des Heeren over Jeruzalem besluiten ook wij tot een:» Ziet, hoe lief Hem Jeruzalem was." Ook bij dezen Israëliet leefde het: » Indien Ik u vergeet, o Jeruzalem zoo vergete mijne rechterhand zichzelve", en toch om de eere Gods van Jeruzalem mocht niet éen steen op den anderen blijven. Een heerlijk licht verbreidde het Evangelie in de kerk te Efeze. Daar was een van die zeven kandelaren, in wier midden Hij wandelde, die de zeven sterren in zijne rechterhand houdt. Wat kan er heerlijker zijn dan dat licht der waarheid? Maar Efeze heeft de eerste liefde verlaten. Dat had de Heere tegen haar en Hij roept: » Bekeer u, en zoo niet. Ik zal haastelijk komen en zal uwen kandelaar van zijne plaats nemen, indien gy u niet bekeert." Dan moet zelfs die kandelaar weg. Met hoe menig voorbeeld zouden wij deze kunnen vermeerderen, maar genoeg! Nog slechts op dit éene gewezen. Hoe menige kerk, in den aanvang gelijkende op de eerste gemeente te Jeruzalem, volhardende in de leer, getrouw in gebed en in werken der liefde, is bezoedeld geworden, en straks van God verlaten, of ten ondergang overgegeven. Hier zocht men naar groote getalen inplaats van te gelooven dat een Gideonsbende meer kracht heeft dan tienduizenden; daar naar groote en prachtige gebouwen, om niet minder te zijn dan anderen, vergetende dat de Heere in geringheid rondwandelde; daar werd afwijking van de waarheid geduld uit menschenvrees of om vrede te houden, vergetende, dat wie een ander Evangelie predikt, vervloekt is, en het woord van Hymeneus niet langs medischen weg is krachteloos te maken, daar het voortvreet als de kanker, en kanker kan niet doorzieken tenzij ten doode; daar werd naar vereeniging gestreefd ten koste van het beginsel, of inplaats van het gebed tot God om arbeiders in den oogst werden, als Jerobeam eens deed, van de geringsten des volks tot priesters gemaakt, en zoo wordt het graf gegraven voor hetgeen zoo heerlijk begon. Waarlijk, geliefden! het geldt niet die éene gemeente, niet alleen den tijd van Paulus, dat woord: 5>Zijt gij zoo uitzinnig; daar gij met den geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vleesch ?" Daarom, daarom is het, dat de slaande hand Gods komt, daarom, dat de Heere de teekenen uit het land, uit het huis wegneemt. Zijne eere gebiedt het om alles af te breken, hoe pijnlijk het is, opdat niets in den weg sta aan den roem, aan de aanbidding onzes Gods. Moeders hebt gij uwe kinderen lief, en bidt gij, dat gij hen behouden moogt, maakt hen niet tot een afgod, opdat de Heere niet gedwongen worde uw kind :

!

!

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 139

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's