Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 84

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 84

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

78 beiden van mannen en van vrouwen." Hoe moest Satan het zien, dat zijn rijk inkromp, schoon hij aanvankelijk gelachen had, dat Ananias en Saffira door zijne sluwheid in het verderf

wareu

gestort.

En zoo zal het ook in onze dagen zijn. Wil de gemeente des Heeren bloeien, dan behoort men uit barmhartigheid de sleutelen des hemelrijks te gebruiken. Wanneer wij het synodale juk hebben afgeworpen, omdat het ons daaronder onmogelijk was de majesteit van Koning Jezus te eeren, en uit vrees bijv. van wij verzuimden de tucht uit te oefenen een broeder te kwetsen of een steun te verliezen hoe zal de Heere daarover zijne oordeelen laten gaan God geve het ons allen krachtens het ambt der geloovigen een iegelijk, die den breeden weg bewandelt, te waarschuwen voor zijn eeuwig verderf Hij schenke het vooral den opzieners der gemeente, en zoo een zonde publiek gete vermanen en te berispen worden is, die ook in het openbaar te bestraffen, en als rtfen daaraan geen gehoor geeft, ten slotte, zoo veel liefderijk vermanen niet baten mocht, de schuldigen af te snijden, opdat de toorn Gods over de geheele gemeente niet gebracht worde, en nog het uiterste middel beproefd zij om het verderfeDan komt er weder eerbied en ontlijke lid te behouden. zag voor de kerke Gods, al wordt in den beginne met de die wellicht in de oogen der censuur van eene gemeente wereld weinig beteekent, gespot. De Heere Jezus was immers ook een spotkoning dien men een rietstaf in de hand gaf en een doornenkroon op het hoofd zette! Maar ten slotte zullen toch al zijne vijanden, gedwongen of vrijwillig, voor ,

,

!

,

,

,

,

Hem

moeten buigen. Welgelukzalig is de mensch die zyn op zich neemt en zijn last wil dragen, al zegt de wereld: nWij willen niet, dat deze Koning over ons zij." Velen, die dit betuigd en zich bezoedeld hadden met het bloed van den Zoon Gods, moesten later Golgotha verlaten, slaande op de borsten ten teeken van rouw over hun snood bedryf. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld was, werden door de Heere velen die in het stof lagen neergebogen opgericht. Toen leerden zij zijn koninklijke macht kennen en toen zal er een wegzinken zijn geweest in bewondering, dat de machtige Jakobs zijne heerlijkheid onder het kleed van eens menschen Zoon had verborgen. o. Als in deze dagen de Gereformeerde kerken van Nederland iets mogen weerspiegelen van de majesteit van Hem die het Hoofd is der kerk en wien alle macht in hemel en op aarde gegeven is, dan zullen zij ook opnieuw worden ,

juk

,

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 84

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's