Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 210

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 210

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

ondernomp;n veli>tocht.

3JE

192

Gemeenten)

vormde

gemeente

kelijke

de Her-

bij

bevoegd waren op deze wijze over de goederen vnn de ker

niet

beschikken.

te

processen

Deze

door

erden

\a

Rechtbank

de

De

oordeelde anders.

aldaar

iTcrechtshof

na

i<S6o (dus

omtrent het beheer der goederen

koninklijke besluiten

der

vervallen

het

en schoolhuis, op grond dat de kerkvoogden in üec.

school

van

crave

juridische

en

het

kerkvoogden van Tietjerk werd

Rechtbank vernietigd, en

beide processen toegewezen, de vonnissen der historische

Leeuwarden afgewezen, doch

te

eisch van

in

den breede

in

gronden aangetoond dat de kosterijlnnden niet voor

en

oii

het

opiiibaar ondcr^vijs zijn lieslenid, in strijd met het gevoelen 7)an Gedepiitcerde Staten

van Friesland. Daaroii

is

zoowel het Gemeentebestuur van Tietjerksteradeel,

Hoogen Raad

den

bij

14 januari, heeft

heden

cassatie

in

dii

gekomen

als

meester Jongbloed,

tegen deze arresten, doch

college het beroep in

cassatie

bij

arresten van

van beide genoemcn afge-

wezen zoodat de arresten van het gerechtshof volledig effect zullen sorteeren. De gemeente Tietjerksteradeel moet dus school en schoolhuis, meester Jongbloed de schoollanrlen aan de Herv. (Gemeente te Tietjerk teruggeven. En wat nog het meest beteekent, het

nu voor ooed

is

bestemd

rJ/'n

7nti:_emaakt

dat

sehoollanden in de dorpen van Friesland niet

de

voor het openbaar ondei-icijs

maar

bij de

er groote vrees, dat het Liberalisme

Reeds lang bestoud

vau 1789,

in

naam

van de Vereeniging meester zou

der antirevolutionaire beginselen, zich ook

verlammen. Het laatste werd voor een goed deel bereikt

of haar

maken,

Hervormde gemeenten lehooren.

door de Unie, eene over het gansche land zich uitbreidende organisatie, die

ook

dingen zou kunnen dienen. Het eerste gelukte niet

andere

voor

noo"

geheel.

Toen men begreep, dat daarvoor de

Woord

Gods" dienen moest, begreep

men

strijd

over de opvatting van „het

tevens, dat de aanslag afgeslagen

moest worden. Maar toch wist men eenige van huis uit Roomsche of Liberalistische elementen in

de Hoofdcommissie, schoon varende onder de banier

van Christelijk-Nationaal, grondslag,

reformeerden

Op

Nationale School.

te inspireeren

ware

als

zij

voor de Vrije Universiteit, op ge-

eene voortzetting van de Christelijk

het Zilveren feest der Vereeniging,

.30

Oetober 1885,

ontzagen de Heeren Keuchenius en Loliman noch zichzelven, noch de ver-

Son

gadering, ten einde haar aan te prijzen, en de V^oorzitter, Ds. P. van

Een

i)

der grootste verliezen, die

overlijden

het

Nov.

27

1887

van

2den

den

haren medeoprichter, eigenlijk van haren'

De

Vgl.

de

De

geschiedenis

het kille graf gelegd door vele zege3 en van 10

Dec

"86,

No.

bewezen had bestond, volgens het

is.

Dit maakte op mij den indruk, dat

af wisf, öf uit vrees voor het er

niet

voor dorst

uit

te

hij

5

en 6.

ofiïcieuse

Zondags

of niets van

door Keuchenius en Lohman vertegen-

komen;

ik geloof,

\gl. voorts het 26ste jaarverslag der

No. 47, 1885, en daarna.

stichter,

A/. Feringa,

Voorzitter der tafel. Ds. van Son, daarin dat ik gewoonlijk des

woordigde element

Schoolbode,

in

Christelijke Schoolbode van

de Christelijke school bad.

de meest-juiste

N.

w. van haren ,,Lid-secretaris"

beste dienst die ik der Vereeniging

woord van den voor

t.

December onder eene sneeuwbui

nende handen. 2|

na het overlijden van den heer Groen leed, was

zij

haren bijeenhouder, haren wethouder,

"^),

dat de laatste opvatting

Vereeniging.^ en

Fe

Christelijke

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 210

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's