Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 307

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 307

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

301 verwachting met de kleine Gideonsbende zyn zuchtend gunstvolk van dezen lastigen en overmoedigen vijand bevrijdde. Voor Jood en heiden zal het bij de vervulling dezer profetie openbaar worden dat de Heere Sion heeft verkoren tot zijn erfdeel en woning, en dat Hij de einden der aarde tot zijne bezitting heeft. Het volk, dat Hij verkoren en uit al de volken der aarde zich tot een eigen volk geheiligd en afgezonderd heeft, waaraan Hij zyn Woord en Verbond heeft bekendgemaakt, maar dat bij de komst van vorst Messias reeds vier eeuwen van het licht der profetie verstoken is geweest, en dat dientengevolge in duisternis wandelde, zal een groot, het groote licht, zien. Van de paradijsbelofte af heeft het licht der Goddelijke openbaring reeds onder de kinderen der menschen geschenen. In Mozes en de profeten fonkelden reeds zoovele openbaringssterren aan het Goddelijk genadefirmament; doch, hoeveel glans van heerlijkheid zij ook rondom zich verspreidden, zij waren slechts sterren, die heur licht niet aan zichzelven ontleenden, en daarom niet ten volle verlichten konden, maar wezen naar den opgang uit de hoogte, waardoor het Israël Gods eenmaal ,

volkomen

zal

worden

verlicht.

Om

de Zon der gerechtigheid is het allen te doen. Van Haar getuigen alle zieners en profeten. Haar opgang, haar verrijzen uit de kimmen, zal de geheimen van Gods eeuwig vreêverbond voor al zijn volk onthullen, en iedere ziel in Gods Israël, die het leven uit eigen hand verloor, en die bij eigen licht niet langer kan zien, zal door haar hemelsche stralen worden verkwikt en genezen. Van dit groote licht des daags geeft ook de profeet Jesaja in onzen tekst getuigenis, hetgeen uit den geheelen verderen inhoud van ons teksthoofdstuk duidelijk aan het licht komt, en boven allen twijfel wordt verheven door hetgeen de Evangelist Mattheus verhaalt (Matth. 4 12 »Als nu Jezus 16) :

:

gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapérnaüm, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zabulon en Néfthalim; opdat vervuld zou wo r d en h etge en gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Het land Zabulon en het land Néfthalim, aan den weg der zee, over de Jordaan, Galiléa der volken: Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen, die zaten in het land en schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaa n."

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 307

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's