Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 331

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 331

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

; ;

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT, Overwegende,

dat

313

handelingen in hooge mate de aandacht hebben

deze

getrokken van het Classikaal Bestuur van Amsterdam, dit bestuur

bij

neming der

dat

op den

besluiten,

December 1885 schreef aan den Alge-

15

Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente

raeenen

deswege ook

terwijl

geklaagd werd, en het Classikaal Bestuur, terstond na aan-

bekomen van de bedoelde

had

het kennis

Amsterdam,

te

waardoor de

besluiten, als

voorstemmers zich aan meer dan eene verkeerdheid zouden schuldig gemaakt

om

met uitnoodiging

hebben,

gevraagde mededeelingen

vóór

Januari

1

doen, en dat het zich

te

1886 de bij

dat schrijven

bij

gebreke van bevredigend

antwoord, genoodzaakt zoude zien zonder hen met de behandeling der zaak voort te gaan

Overwegende, dat door den Algemeenen Kerkeraad hierop den 29 December

1885 werd geantwoord, dat

de

hij

zaak, die, wegens onvoltalligheid der

vergadering van 21 December, eerst in die van 28 December ter tafel kwam,

handen eener commissie had gesteld

in bij

schrijven

het zich genoodzaakt zag

door hem

;

dat het Classikaal Bestuur daarop,

van 4 Januari 1886, aan elk der bezwaarden heeft

bekleede

hem voorloopig

te

bedieningen

kerkelijke

bericht, dat

schorsen in de waarneming der

en ambten, omdat

hij

gestemd

vóór de voormelde Wijzigingen en Bijvoegingen, hem daarbij uitnoodi-

had

gende

om

vóór 18 Januari 1886

Bestuur uitgesproken

te berichten,

vernietiging

der

dat

besluiten

waiarvan het Bestuur den bezwaarde op nader

te

hij

de door het Classikaal

eerbiedigde,

bepalen

bij

gebreke

en plaats zou

tijd

moeten hooren Overwegende,

dat op dit schrijven door alle bezwaarden,

dering van de Heeren P.

Van

Son,

W.

«n wel door ieder hunner individueel, onder dagteekening van 16 Januari 1886, dat

hij

is

9,

11, 15

— en

geantwoord het volgende:

zich zeer gekrenkt gevoelt door de voorloopige schorsing wegens

geen andere zaak, dan dat

keraad van 14 December voorstellen

met uitzon-

Meyer, C. Ingwersen en P, Post,

;

vervolgens

hij

jl.

dat

in de vergadering

zijne hij

van den Algemeenen Ker-

goedkeurende stem schonk aan de bedoelde verre

van zich werpt het

verwijt, dat de

Kerkeraad het antwoord op het schrijven van het Classikaal Bestuur van 15

December 1885

zou

hebben opgehouden, en dat

hij

op 14 December

1885 de door het Classikaal Bestuur gewraakte stem heeft uitgebracht naar eer

en

geweten,

en

dus het Classikaal Bestuur, zoo het

geen oogenblik de mogelijkheid zou hebben ondersteld, dat

dit

geweten had-

hij zijne

verkeerd,

heid ten deze zou inzien

Overwegende,

dat

het

Provinciaal

Kerkbestuur in de meening, dat het

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 331

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's