Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 590

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 590

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

584 van wanhoop worden gebracht, dat, waar het geestelijk leven openbaart, de verzoeking tot zelfmoord vaak de ziel benauwt. Vandaar ook, dat in de ure des doods de Satan nog zijn hevige aanvallen beproeft en met de verschrikkingen des doods en de angsten der helle pijnigt, ja met geestelijke duisternis de ziel overtrekt en haar aan allerlei twijfelingen en kwellingen overgeeft, wel wetende, dat zij straks voor eeuwig aan zijne klauwen ontrukt is. Zoo gaat de duivel om als een brieschende leeuw, zoekende, wien hij zou kunnen verslinden. Zoo begeert hij Gods kinderen als de tarwe te ziften en al wat door den Heere in hen gelegd is, uit hen te schudden. zich

Maar

hij vermag niets meer, dan wat God hem toelaat, die het kwade, tegen zijne kinderen gedacht, ten goede doet keeren. Vreest dan niet, kinderen Gods die door Satan geschud, bestreden, benauwd wordt. Ts hij waarlijk uw vijand geworden, weet, dat hij als vijand Gods uw vijand is, juist omdat de Heere u als vriend verkoren heeft. Straks moet hij al zijne wapenen afleggen, als door den Heere Jezus hem ontrukt. Als de wereld u verlokt en bekoort, belaagt en vervolgt, omdat gij, als door den Heere uit die wereld uitverkoren, den haat der wereld moet dragen; hebt goeden moed! »Ik," zegt de Heere Jezns, »heb de wereld overwonnen." Hebt toch de wereld met al hare schatten, grootschheden, begeerlijkheden niet lief; zoo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Gebruik haar in den dienst des Heeren uws Gods, wien de wereld met al hare volheid toebehoort. Maar zoek geene macht, geene eer, geen aanzien in deze wereld, die God de eere ontrooft en daarom met al hare aanbidc'"rs en dienaren in de eeuwige ellende moet wegzinken. Heeft de Heere Jezus zich vrijwillig om uwentwil van al hare schatten en heerlijkheid beroofd, om u de hemelsche, eeuwige schatten en heerlijkheden uit genade te schenken, zoekt, bedenkt, geniet dan toch niet de dingen dezer wereld maar alleen die, welke boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods. Doet, zoo het de wille des Heeren is, liever vrijwillig afstand van de wereldsche goederen, indien zij u tot ontrouw en ongehoorzaamheid aan den Heere verleiden en schade aan uwe ziel doen. Wat toch baat het een mensch, zoo hij de gebeele wereld gewon en leed schade aan zijne ziel? Onmogelijk kan de wereld, als vijandig tegen God, een gelijke plaats met den Heere in ons hart bekleeden. (Matth. 6 24). De liefde Gods eischt den haat der wereld. En daarom moet de Christen, die niet van de wereld is, desnoods al wat zij biedt en schenkt,

zelfs

!

;

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 590

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's