Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 197

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 197

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

DE ONDKRNOMICN VELDTOCHT. gehouden

van

een

dat

„noch

onderzoek,

bezwaar hehocven op

zich zalven

aan

van

afzien

niet

\.c

A'ootwi/k\\\ Qcn

mogen

te

den heer Houtzagers een bedienaar des Woords en

in

ontvangen van den Consulent bovengenoemd aan het Classicaal Be-

Hardei'7vijk van 27 Januari 18S6, tot driemaal toe van den predikstoel aan

van

stuur

te

blijkens schrijven

dat.

de bediening des Woords

hij

Hestuur van Harderwijk heeft verklaard, „niet

voornemen om

zijn

waarom

te leveren,

1S85 de kerkeraad der Herv. gemeente

Classicaal

het

der Sacramenten 60.

uitgereikt,

is

;"

28 December

dat ilen

50.

Hout/.ageis eene vcrklaiing

lieer

de wandel, noch de kennis.se, noch de gaven van den heer Houtzagers op

zou kunnen aanvaarden

schrijven

aan den

179

de Herv. gemeente was bekend gemaakt, dat de heer Houtzagers de beroeping, (w^elke

op hem was uitgebracht), had aangenomen en dat

dus inmiddels

om

van den kerkeraad voornoemd,

verzoek

vergadering

Harderwijk^

IJestuur van

het Classicaal

dat

70.

tot

van het Kegl. voor kerkelijk

gemeente

aan

D. van Fe, als

Kerk

in

den 2 Februari 1886 een adres

onderteekend door

W.

van den

Brandt.

f.

Zegers,

].

van

f.

Buinekreeft en

L">ort,

en G. van Mid-

welke gemeente na sedert 1620 geleefd

Kootwijk^

te

21 Juli

overeenkomstig

liet

hebben

te

van dat jaar door de Staten van het Vorstendom Gclre

Algemeen Reglement voor

het

is

bestuurd

Hervormde

Bestuur der

het Koninkrijk der Nederlanden, thans besloten had ,,om krachtens zijne

„nimmer ontnomene regelen, en

daartoe,

oorspronlselijke

bevoegdheid,

behoudens enkele na

te

noemen

„Nationale Synode

gedaan aan 90.

liet

de

dat

te

wijzigingen,

wederom

in te

Classicaal

Bestuur van Harderwijk

heer Houtzagers

raadsleden als wettigen kerkeraad

volgde

Comité

leidend

7

te

te

raadsleden

om

Februari 1886 zich als predikant te Kootzvijk

loopige regelen,

getoond, deze geschorste kerke-

op dien weg, ofschoou haar herder,

te

men

in

.

.

.

,

verband met

de behandeling van

in

De

deAm-

geschorste Kerke-

Amsterdam hadden de bevoegdheid der Algemeene Synode, aanleg de zaak

te beslissen

betwist.

schorsing was geene daad des rechters die

;

dezer stede, zijne goede diensten wel eerst bewezen

tuchtzaak een klavier overgeslagen had.

in eersten

:

erkennen door namens dezen van deze handelingen

zal hebben. Inmiddels bleek echter, dat

sterdamsche

de

missive van denzelfden datum

bij

doen toekomen aan den Praetor van den Ring Harderivijk

Voorthuizen

in

wetende en met \oorkennis en "goedkeuring van de

dit

voorloopig geschorste kerkeraadsleden den

het

te

voeren

Dordreek/ den 28 Mei 1619," van welk besluit tevens mededeeling

heeft laten bevestigen en zijne intrede heeft gedaan, en

bericht te

hem

kerkgenootschap op nieuw

zijn

„de vroeger aldaar gegolden hebbende bepalingen de kerkeraordening, vastgesteld

is

48

Kerkbestuur van Gelderland

het Ch-aafschap Ziitplwii geapprobeerd en geratificeerd, sedert 1816 feitelijk

geworden

Art.

de leden van den kerkeraad der Herv.

diakenen, houdende kennisgeving, dat de kerkeraad van de Nederduitsche

onder de kerkorde, den

,,

gericht,

ouderlingen, en door

als

Hervormde gemeente in

'i'ucht

;"

Februari

welk door de mededeeling dezer

't

kerkeraadsleden

geschorste

M. den koning hebben

dendorp

en

'')pzicht

het Provinciaal

bij

voorloopig

de

dat

Z.

I

K'00/wijk voorloopig heeft geschorst, en de zaak naar Art. 47 van hetzelfde

te

Reglement overgebracht 80.

einde daarin

was gekomen, gegrond bevonden hebbende, ingevolge

kennis

zijne

tegemoet zag een ,,ten

zijne vergadering van

in

1886 het geruchtmakend bezwaar van ergerlijken aard, feiten

hij

beleggen

met de Nederl. Herv. kerk

besluiten tot het uittreden uit het kerkelijk verband

te

te

elke

opziener

nemen mag, om

;

erger

Dit met recht.

zij

De

voor-

behoorde tot de maat-

kwaad

te

voorkomen, in

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 197

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's