Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 576

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 576

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

570 Heer! ter schuilplaats in gevaren;

Gij zijt mij,

Gy

zult mij

voor benauwdheid trouw bevparen;

Ge mij

G' omringt me, daar

Met

blij

Mijn leer zal u, o mensch

En

!

wijzen u den weg, dien

Ik zal

in

ruimte

stelt,

gezang, dat mijn verlossing meldt.

naar gij

recht doen handlen,

't

zult

wandlen;

u trouw verzeilen met mijn raad.

Terwijl mijn oog op

u gevestigd

staat.

"Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,

Of

als

een muil, door domheid voortgedreven;

Gebit en toom, door

Beteuglen

't

's

menschen hand

woest en redeloos

bestierd,

gediert'.

Laat zulk een dwang voor u niet noodig wezen.

Wie God

verlaat, heeft

smart op smart te vreezen;

Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met zijn weldadigheên.

Nadat de Heilige Geest op den Heere Jezus,

bij

in de Jordaan, zichtbaar iu de gedaante eener duive

Hem

den doop was neder-

Hem als Middelaar te zalven drievoudig ambt, waartoe Hij van den Vader gesteld was, werd Hij, vol des Heiligen Geestes, sdoor dien Geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden van den duivel". Was de menschelijke geest in Adam niet bij machte gebleken om den boozen geest weerstand te bieden, maar geheel en al het bezield werktuig van dien boozen geest geworden, de Heilige Geest gaf den menschelijken geest van den tweeden Adam de kracht den boozen geest te overwinnen, opdat de geest des menschen, uit Satans macht gerukt, tot bezield orgaan des Heiligen Geestes zou strekken. Wij hebben ons in dien strijd tegen Satan onzen Immanuel geheel naar zijn menschelijke natuur voor te stellen, welke, verwekt door den Heiligen Geest, nu ook door Hem de kracht ontving om over den boozen geest te zegevieren. In de oeconomie van het Drieëenig Goddelijk Wezen treedt de Heilige Geest op om den boozen geest te bestrijden en te vernietigen, zoodat de Zone Gods in zijne vereeniging met de menschelijke natuur, als onze Immanuel, alleen door den Heiligen Geest den Satan overwonnen heeft. Als Zoon Gods had Hy niet noodig Satan te bestrijden en te overwinnen, daar deze onder zijn eeuwige heerschappy stond. gedaald, om, op

en

te

bekwamen

tot

blijvende, zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 576

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's