Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 29

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 29

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

verband,

kerkelijk

besef

liet

aan

medegewerkt,

roeping

liarer

Wanneer

niet.

wat

ook

zou Hij

aan

gen

Van welke Kerk, van welken Kerkeraad ging

?

Nu

bij

weet uwe Averken" hebben moeten doen vol-

„ik

eenige geestelijke

'-'

de Kerk voor goed scheen

om

gekomen,

tijd

gelijk

elke derzelve op het tel-

had

terngkeerend

kracht uit

ontwaakte

Gods,

in ons land een

die

kens

schrijven,

uitbreiding

zelve

Zone

de

brief

doen

de

tot

Kerk

de

bij

gemeenten,

Klein- Aziatische

de

Heeren

des

belijders

vele

Koninkrijk

van Gods

aan

het

ingeslapen te

achtte

zijn,

men

de

aangedane onrecht ten minste een

haar

beteren vorm te geven. Dat een niet eens aan den l'rotestantschen gods-

had geen

Bestuur

Kerkelijk

bedenkelijke)-

gerekend

ooit

met de beginselen,

wereld

de

die

het

heette

wat men

niet toestaan.,

onthouden kon

dit

was

althans in

vrijelijk

zelfs

De Kerk,

niet.

kunnen organiseeren.

den Roomsch-Katholieken

?

men

Zoo erkende

1816 nog

moet zich zelve

thans,

Zoude men haar niet

daarmede

zelve,

gedoogde inmenging des Konings in Kerkelijke zaken zoo

wel

als

Het beginsel van scheiding van Kerk en Staat

had aanvaard.

schijn,

Protestantsche Kerk bestuurde, streed

met de rechten van den Heer der Kerk

zoozeer

niet

Koning eene

gebonden

dienst

thans

dat de koninklijke organisatie van

zelf,

anders dan ,het uitwendige" betrof!

iets

In het wezen der zaak evenwel mocht ook toen geene verandering

worden

De

gemaakt. in het

sturen

Koninklijke

had

leven

in

meer bedekten vorm,

de

Regeering

het

aan

lieverlede

geroepen,

ook

bleef

raadzamer

de

uitoefening

haar besturen zelve over

noch

satie

er

maken.

wel

Uit

ook voortaan naast

van

hare

vast.

voor

belijders

het

lot

de

en der

Kerken

in

afzon-

nieuwe organi-

de niet onbelangrijke wijzi-

niet aan

niet-belijders

Kerk

macht van

Noch aan de

Kerken werd de

Van

het ook

Deze besturen ont-

laten.

te

zij

Slechts vond

den reglementairen toestand bemerkte het volk

ging van zorgde

aan de gezamenlijke

goedkeuring onderworpen.

ter

voortaan,

de grondslag der organisatie.

wierpen eene nieuwe regeling en stelden die derlijke,

thans bestaande be-

die de

Avil,

hare

niets.

Men

roeping indachtig te

bestaande

handen houden.

besturen

Zoo

zouden

kon ook nu

de bestaande besturen een waarlijk geestelijk gezag in de Kerk

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's