Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 29

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 29

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

23

omdat

Hij ons opzocht en trok, en ons aan onszelven in onze schuld, gruwelijkheid en nood ontdekte; omdat Hij alles heeft verzoend en alles geneest, Hij, die volkomen verlost o Van innige dankbaarheid moet het liefhebbend hart gloeien En de dankbaarheid vraagt: »Wat zal ik den Heere vergelden !

,

!

voor zijne weldaden, aan mij bewezen?" Heere, wat mag ik doen, om ü welbehagelijk te zijn? Leer mij uw wil kennen, omhelzen betrachten Zie, mijn broeder, zoo dringt de liefde tot Jezus, omdat ze dankbaarheid is, met innerlijke noodzakelijkheid tot het bewaren van Jezus' geboden. Piëteit merkten wij verder op als karaktertrek in de liefde tot Jezus; eerbied, die neerbuigt aan zijn voeten. Het is geen liefde als van den man tot zijn naaste, zijn gelijke. Veel meer is zij als van het kind tot zijne moeder; van den knecht tot zijn besten meester; van den jongeling tot zijn grijzen leeraar, die hem een vader in Christus werd; van het volk tot zijn vorst, in wien het een vader des vaderlands vond. Zoo buigt ook en veel meer de liefde tot Jezus zich in het stof met den diepsten eerbied en waagt het geenszins met eigenwillig dienstbetoon lastig te vallen, doch ziet den Heiland naar de oogen, om bescheiden en ootmoedig te doen naar zijn wenk en wil. Nu, de Heere wil gediend worden. Hij wenkt niet slechts. Hij beveelt. Het karakter der dankbare, eerbiedige liefde is tegelijk dienende liefde. Geen genietende maar dienende liefde wordt op aarde geoefend. Toen de Heiland verrezen was en Hij zich aan Maria Magdalena openbaarde, zonk deze vurige beminnares des Heilands met wijdgeopende armen aan zijne voeten, om zijne knieën te omklemmen en nooit weer los te laten, maar om daar weg te smelten in het genot der eeuwige omhelzing. Doch de Heere trad terug en zeide: »Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot mijnen Vader en uwen Vader, tot mijnen God en uwen God!" Het is hier nog niet de bedeeling der in onuitsprekelijke genieting omhelzende liefde eerst moet zij van allen hartstocht gereinigd hier is het de bedeeling der dienende liefde; want er zijn nog zooveel wegzinkende harten, die gered, zooveel verbrijzelde gemoederen die getroost moeten worden daarom Maria sta op, ga heen tot mijne en uwe broederen en breng hun het Evangelie, de blijde boodschap: Jezus leeft! Ook in dezen weg is genot. Als Maria mag troosten, dan springt haar hart op van vreugd in den Heere. Doch het karakter der liefde tot Jezus, zoolang wij hier op aarde zijn, is dienende liefde. Doch daarom juist is het zoo innerlijk noodzakelijk, dat wie Jezus liefheeft, vóór alles zijne geboden beware! ,

,

;

:

,

;

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's