Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 22

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 22

Bevat: De hiërarchie in haar kerkbedervend karakter / F.L. Rutgers ; Door wat schuld de tweede hiërarchie opkwam / A.F. de Savornin Lohman ; Wat ons tegenover de tweede hiërarchie te doen staat / A. Kuyper.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

20

Geen

slotte alle lagere bestnren afliankelijk Avaren.

van ten

dier be-

sturen was aan de belijdenis der kerk gebonden, want naast de reglemen-

handhaving der

bepaling,

dat

besturen moest

zijn,

taire

thans

niet

maar

om

en

stond de verklaring der Regeering, „dat de Synode

de

Kerk

aanvullen

om

wordt

opgeroepen

der

leerstellige geschillen te beslissen,

Nu

te besturen."

bevoegd noch

belijdenis

hoofddoel van de Kerkelijke

leer

is

blijkbaar tot handhaving der

wien het herzien, verbeteren

in staat diegene,

Ijelijdenis

Intusschen

toekomt.

niet

maakte

dit

Koninklijk bestuur, deze volkomen ongeestelijlce macht, juist omdat het

macht was, het opkomen of

eene

gezag

Het

onmogelijk.

houden van een

in stand

geestelijlv

„bestuur" drong het Koningschap van Jezus

ter zijde.

Waardoor

het binnendringen in onze Kerken van een bestuur,

is

van eene hiërarchie die rechtstreeks aandruischt tegen het Koningschap van

Jezus,

Heilige

aan de volstrekte autoriteit van de

zich onttrekkende

en,

met

Schrift,

Belijdenis onzer Kerken,

van de

terzijdestelling

volstrekte leervrijheid huldigt, mogelijk geworden?

Toen

Kerk

de

werd

,

Regeering

zij

ongetwijfeld geleid door inzichten welke

de rede inplaats van aan Gods

Toch mag

niet

stuursrecht

aan het hoofd stelde van Gods

zelve

zich

Woord

worden voorbijgezien

toekende

werden bezoldigd,

o.a.

terwijl

dat

,

vergat

de

gemeente

zelve

uit

maar

,

bijeengebracht.

,

Ook

sluit

aangesteld

dat

;

heeft opgedrongen

dat

het

king

zij

herinnerd,

van

de

,

door

eene Commissie

is

;

Kerkeraden

,

elke weerstand

tijd

tot

bij

beraad

,

hetzij

geheim be-

te

gunnen;

van de Classen

met onverbiddelijke gestrengheid

zoowel van Regeeringswege

aangestelde

zij

medewerking

haar aan de bestaande Kerkelijke Lichamen

zonder dezen ook maar

dat

tijd,

dat

Algemeen Reglement door een Regeeringsambtenaar

geliracht

terwijl

,

zij

Rijks kas

vooral in vroegeren

haar kerkregeling heeft ontworpen en vastgesteld buiten en buiten medeweten der Kerk

's

dat die bezoldiging grootendeels

geschiedde uit fondsen niet door haar door

mits enkel aan

Regeering zich dat be-

de

op grond dat de leeraars zij

,

getoetst, prijzenswaardig schenen.

als

is

in ,

werhetzij

onderdrukt

van wege de door de Regeering

besturen alles op de meest behoedzame en bedekte wijze,

en wel met het uitgesproken doel tot stand ffel)racht.

om geen

tegenstand to ontmoeten,

is

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's