Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 681

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 681

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

675 zijn zij reeds daarover, dat de mogelijkheid aan zulke zonde bestaat, bestaat in hun kring. Wat er al mogelijk is bij een mensch, uit een hart waarin de zonde kleeft, zij zullen er later nog wel meer van leeren. Een Petrus zal er droeve ervaring van opdoen en met een Paulus zullen zij later bedat het vleesch zich niet aan Gods wet onderwerpt, lijden wijl het dat niet kan; en dat in 's menschen hart de kiemen de wortel ligt van alle zonde. Daartoe zijn zij nu nog niet in staat. Doch dit is genoeg, dat zij staan op een weg, waarop voortgaande verlichting en ervaring, zij dat zullen leeren bij erkennen. En juist, wijl zij op dien weg aanvankelijk den voet hebben gezet, heeft droefheid hunne harten vervuld en hun de vraag op de lippen doen komen: sBen ik het, Heere ?" Dat is van de ware voorbereiding het onbedriegelijk merkteeken. Wijl dit bij Judas ontbrak, heeft hij, niet zichzelven onderzoekende, aangezeten. Daarom heeft hij zich bezondigd aan des Heeren lichaam en bloed. In levende personen zien wij dus hier voor ons het onderscheid tusschen waardige en onwaardige medegenooten aan des Heeren Avondmaal. Geheel anders dan zijn medediscipelen zat Judas aan, daar nog in zijne ooren de stem naklonk van de priesters, met wie hij besproken had, hoe hij Jezus zou overleveren in hunne handen. Zijne ziel is vervuld van de gedachte, hoe hij de dertig zilverlingen verdienen zal, door de overpriesters als de prijs des bloeds voor zijn Meester gesteld. Merkt het op, geliefde broeders en zusters, die zoo vaak, wanneer de roepstem om des Heeren dood te verkondigen uitgaat, u laat weerhouden door de gedachte: » Indien ik maar niet als een Judas aanzit !" o. Zeker 't is goed ook dat gevaar onder de oogen te zien, indien gij maar niet vergeet, waarin dat gevaar bestaat. Immers niet in het bestaan van de mogelijkheid, dat gij in schrikkelijke zonden valt, wanneer gij op het zondige jagen van uw hart geen beslag legt en wandelt naar de uitspraken van het booze vleesch. Doch gij juist in een naderen, met het opzettelijke voornemen in uw hart, niet om der zonde te sterven en in 's Heeren kracht haar te weerstaan en te vlieden, maar om integendeel haar aan de hand te houden en te dienen, terwijl de inzettingen des Heeren misbruikt worden om te beter de booze voornemens te verbergen voor der menschen oog.

droefd

,

!

Daarom

raoogt

gij

juist niet achterblijven, gij die,

Woord van

wanneer

de boosheid uws harten getuigt, dit getuigenis niet weerspreekt, al hebt gij nog den vollen omvang ervan niet gepeild. Getuigenis is het reeds van de stille maar krachtige bewerking des Heiligen Geestes, wanneer gij 's

Heeren

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 681

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's