Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 295

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 295

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT. met goed gevolg bijna konden

^en overzicht (en tevens een leidraad voor wie ooit

ingewikkelde

nader

zetels der Kerkelijke

Commissie

bezetten.

^n^

***

de

gewordene

alle ledig

277

Beheerskwestie,

die

in het

lust

gevoelen mochten

Archief een afzonderlijk dossier uitmaakt

bestudeeren) te geven, laat ik hier het bovenbedoelde besluit des Kerkeraads

te

met bijbehoorende stukken volgen,

zooals

het Predikbeurtenblad van 8 Januari 1887

ze bevat.

De Algemeene Kerkeraad geen

menstelling,

tweede

antwoord volgende

hieronder

der Nederd. Herv.

van

de

Missive,

Gemeente,

betrokken

in zijne

tegenwoordige

sa-

personen ontvangen hebbende op de

brengt, krachtens

besluit der vergadering

van 10

December 1886, het navolgende ter kennis aan de Gemeente Het Classicaal Bestuur van Amsterdam, doende wat des {bijzonaeren) Kerkeraads van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam is : ;

hebbende,

Besloten

in

van den I4den Januari

zijne vergadering

ding der ingekoraene en gelezene missives van de zich

aan

sie"

H. Pouwels, H. G. IJsebrand, J. W. Meijer, L. F. H. Stuve, P. Altink, J. D. Bickel en C.

leden, G. L. Bertram,

hare

Kuijpers, G. van Riessen,

J.

J.

J.

1886, naar aanlei-

noemende „Kerkelijke Commis-

Grevers,

Rietsnijder, hoofdelijk en schriftelijk de vraag te richten, of

genomen

besluit, ;dat

in

zij met leedwezen over elk de bestuursrechten van den (bijzonderen) Kerkeraad ingreep,

ook in de genoemde betrekking zich zouden

lidmaten

als

gedragen volgens die verplichtingen, die

Hervormde Gemeente

alhier

;

Gezien het ontwijkend gelijkluidend antwoord d.d.

H. Pouwels,

L. Bertram,

G.

Riessen,

H. G. IJsebrand,

Grevers, P. Altink,

J.

J.

J.

D.

Gezien onderscheidene missives, aan ^.ericht,

zij

Hervormde Kerk, en mitsdien ook der Nederduitsche op zich genomen hebben

Nederlandsche

der

21

W.

J.

Januari 1886, door de Heeren Meijer, L.

J.

Kuijpers, G. van

Bickel |en C. Rietsnijder op die vraag ingezonden

onderscheidene Kerkelijke corporaties of personen

namens de bovengenoemde Commissie onderteekend door F. L. Rutgers, zich Voorzitter en H. W. van Loon, zich noemende Secretaris, welke Pleeren

noemende behooren

de

tot

door

het Classicaal Bestuur van

hunne kerkelijke

alle

in

betrekkingen

Amsterdam den 4den Januari 1886

voorloopig geschorste en den

isten Juli

aanvolgende afgezette of ontzette leden van den Algemeenen Kerkeraad Gezien

Westhofï

het als

beticht

van

daar-

de WelEerwaarde Heeren A. E. van der Dussen en A.

afgevaardigden van den Algemeenen Kerkeraad, ten

fine

J.

van] onderzoek op

den 7den Mei 1886, of de voor de Kerkelijke vergaderingen bestemde vertrekken aan de Nieuwe Kerk, voor die zelfde vergaderingen nog gesloten waren,

alsmede een schrijven d.d. 20 Augustus 1886, onderteekend door de Heeren H. Pouwels enj. W.Meijer

noemende

„waarnemend Voorzitter" en „Secretaris" van »de ComKerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier", waaruit blijkt, dat die vertrekken nog altijd zich

missie

tot

respectievelijk

Bestuur over de

het

voor de rechthebbende College's gesloten der Dussen en Westhoff bevestigende Ciezien het schrijven van

onderteekend

Algemeenen

en alzoo het bericht van de Heeren van

zijn,

:

den igden Mei 1886,

Heeren C. A.

in

dezelfde gepretendeerde kwaliteiten

W. van Loon, aan de door den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier, in zijne tegendoor

de

Renier

en H.

samenstelling, benoemde leden der voornoemde Commissie, waarbij verklaard wordt dat deze benoemden, hangende zekere exploiten, niet in haar College opgenomen

woordige

kunnen worden

;

Gezien het schrijven

kend

door

F.

L.

uit

naam van

Rutgers, zich

diezelfde

noemende

Commissie d.d. 18 Juni 1886, ondertee-

Voorzitter en PI.

W.

van Loon, zich noe-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 295

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's