Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 532

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 532

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

526

Heeren gedenken; wien het in den dienst des Heeren, in het spreken tot elkander, te doen is om de eere Gods en niet om de aardsche voordeelen van hen, die zich hier schuldig kenden voor den Heere en zijne hand ook in de oordeelen erkenden? Zie vers 17. »En zy zullen, zegt de Heere der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zyn en Ik zal hen verschoonen, gelijk als een man zijnen zoon verschoont, ;

;

hem

die

dient."

Welke dag wordt

hier bedoeld ? Velen zijn er, die denken aan den dag van het gericht over Jeruzalem en Israël, als de Heere het goddeloos volk met de geveinsde godsdienstige werelddienaars zou straffen, en die Hem vreesden, van dat oordeel zou bevrijden; den dag, waarop Jeruzalem en de tempel zouden worden verwoest. Maar, kunnen wij tegenwerpen, dit gericht kwam eerst ruim vierhonderd jaren na Maleachi; toen leefden noch die goddeloozen, noch die godzaligen meer. We gelooven, dat hier gezien wordt op het gericht van het laatste oordeel op den dag, dien God verordineerd heeft, op welken Hij door zyn Zoon oordeelen zal, en de boeken geopend worden ook het gedenkboek voor degenen, die Hem vreezen. We behoeven daarom de aardsche gerichten niet geheel uit te sluiten. Ook in die gerichten toont de Heere dikwerf, dat die Hem vreezen zijn eigendom zijn en bewaard worden waar ;

;

,

,

de goddeloozen omkomen. In vollen zin komt de vervulling van dit woord eerst, wanneer de dag aanbreekt, dat de volkomeu scheiding zal plaatsvinden; de dag, waarvan door denzelfden profeet getuigd wordt: 5>Want ziet, die dag komt brandende als een oven: dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der heirscharen, die hun noch wortel, noch tak laten zal." De kinderen Gods zijn hier het eigendom des Heeren zij waren het reeds van eeuwigheid in onzen tekst wordt het, waar over de toekomst wordt gesproken, in een bij zonderen zin bedoeld. In den dag van zijne verschijning ten oordeele zullen zij die aan zijn naam gedenken ,zijn eigenzijn, wijl op dien dag eerst de heerlijkheid der kinderen Gods volkomen openbaar zal worden, en het Israël Gods het doel zijner hemelsche roeping dan volkomen bereiken zal. Zie Col. 3:4: » Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is dan zult gij ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid". Dan komt de bevestiging voor het oog van alle goddeloo;

;

,

dom

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 532

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's