Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 102

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 102

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

96

Hoe heeft Israël nu echter in dat verbond gehandeld? De Heere zegt het in deze woorden: »Welk mijn verbond zij vernietigd hebben." Zij hebben het niet gehouden. Zy zijn er niet in gebleven. Wat hun betaamde te doen en wat ze ook beloofd hadden: den Heere gehoorzamen, dat hebben ze niet gedaan. Denk aan het gouden kalf en alles wat later gevolgd is. »Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de Heere." De Heere »Ik had hun toch geen aanleiding gegewil zeggen ven tot zoo snoode ontrouw. Ik was hun als een bruidegom. Ik had mijne vleugelen over hen uitgebreid. Ik was met hen in een trouwverbond gekomen. Ik had hun den ring mijner liefde en trouwe gegeven. Ik had hen aangenomen als de mijnen. :

sHoewel Ik ben getrouwd

had, spreekt de Heere." De apostel zet deze woorden aldus over, in de Hebreen: »En Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere." Dat schijnt wel een vreemde overbrenging. Maar de grondtekst geeft er aanleiding toe, om er d e z e gedachte in te vinden, dat de Heere, hoewel Hy hen getrouwd had, vanwege hunne afhoereeringen en ontrouw haar heur boelen had laten naloopen, en als het ware van haar afgezien had. »Ik heb op hen niet geacht." Gelijk de Heere by Jesaja zegt: »Waar is de scheldbrief van ulieder moeder, waarmede ik haar weggezonden heb, of wie is er van mijne schuldeischers, aan welke ik u verkocht heb? Zie, om uwe ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uwe overtredingen is uwe moeder weggezonden." o Schandelijke zaak, zoo van den Heere afgeweken en het trouwverbond gebroken te hebben.

te zijn

Wat belooft de Heere hier nu echter tot vertroosting der schuldgevoelende en verslagene harten? Een nieuw verbond. Niet meer dat oude, niet op de wijze van dat oude verbond. Maar op een andere wijze. »Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere." En nu volgt de beschrijving van de w ij z e, waarop de Heere in dat nieuwe verbond met hen handelen zou. De heerlijkheid van het nieuwe boven het oude wordt nu beschreven, tot vertroosting van de geestelijk nooddruftigen, die aan de thans toegezegde weldaden zoo groote behoefte hebben. Dat nieuwe verbond, waarvan hier sprake is, heeft de Heere nu eigenlijk gemaakt in de zending van zijnen Zoon, in het gansche verlossingsen Middelaarswerk, dat Hij volbracht heeft, met de hemelvaart als zijne kroning en de uitstorting des Heiligen Geestes als de zegenrijke vrucht. Vooraf moeten wij echter iets opmerken, aangaande de hier

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 102

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's