Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 657

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 657

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

651 einde; er kwam een oogenblik, waarin Hij zeggen kon: j>Het is volbracht." Maar uwe smarten zullen eindigen, indien gij het bloed des Nieuwen Testaments onrein acht; de eeuwige verdoemenis zal uw deel zijn wanneer gij u blijft verharden, en den aan het kruis verhoogden Christus niet noodig acht voor uw onsterfelijke ziel. oordeel zal ontzaglijker zijn, naarmate gij meer onder het licht van Gods Woord mocht leven. Het oordeel over de overpriesters zal zwaarder geweest zijn, dan dat over de heidenen, die Christus verwierpen en bleven verwerpen. Ach, of gij nog op dezen uwen dag bekendet, wat tot uw vrede dient! Mocht het niet voor uwe oogen verborgen blijven. Smeekt om

nimmer

,

Uw

ontdekkend

licht.

gij u als verloren kennen, juist om verlorenen en zalig te maken, heeft de Heere Jezus gearbeid tot in het bloed van Golgotha. Als eon zondaar staande gehouden wordt op zijn jammerlijken weg, dan bevangt verschrikking zijne ziel. Dan gevoelt hij, dat niemand wonen kan bij een verterend vuur. Maar als Jezus zich openbaart aan het hart, dan leert men, dat dit alleen geschieden kan doordat Hij den verterenden gloed van Gods heiligheid op zijne ziel en zijn lichaam heeft laten komen, zoodat allen, die achter Hem schuilen, vrij uitgaan. Hoe zullen wij het weten, of wij daaraan deelhebben ? In het hart, dat bearbeid is door den Heiligen Geest, is een honger en dorst naar de gerechtigheid, is eene armoede des geestes, is een treuren over de zonde. Is er geene oorzaak om te weenen over onze ongerechtigheden, als wy bedenken, dat zij mede de nagels deden drijven door het lichaam van den Heiland? Maar hoe dikwerf is het menigeen verkondigd, dat hij dood is in zonden en misdaden dat hij met al zijne genegenheden tegen God inligt, zonder dat hij ooit om genade leerde roepen En dit wel, terwijl men het merk en veldteeken des Heeren draagt, door doop en belijdenis opgenomen is in het uitwendig genadeverbond Het zal Tyrus en Sidon verdragelij ker zijn in den dag des oordeels dan denzulken Maar nog is het in het heden der genade Vraagt om een hand des geloofs, om deze te leggen op het offerlam Christus. En deden wij het eenmaal, telkens opnieuw

En

te

leerdet

zoeken

,

;

!

!

!

!

hebben

wij

daaraan behoefte.

Amen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 657

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's