Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 190

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 190

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

1^72

dieren"

,

de vossen

zija

belijdenis

en

van

dereu

men

bootsen". Zoo gaf

»Zij

kunnen

zelfs het

meteen

mij

Openbaar Gezag gelegenheid om

Hoe

kookte.

met

dit

men

wien

bij

omdat

uitdrukte^

der de Heraut"

had

Dat

als

wijden kring

in

redactie

besturen

zich

gelijk te begrijpen is

te

in heeft,

om

zijn

schandaal

alle kerkelijk

we

verkondigen, begrijpen

best.

Het Handels-

nu eenmaal vuur en water

;

ook

patroon en bezorgd peetoom van zekere hoogere

aair.

om

er naar

vertoon de eere der kerk

te

zelfs het

op

moet afkeuren.

zijn wijs

soms

plicht

we

als

liefst,

grabbel zien

Z)rtW-publiek de

moeten, hoe

Ook waar

Vos Reinaarde

in

deze landen gezongen

te verrassen.

land en volk weer eerbied ook voor het heilige in

dien hoofde zwijgen

uit

iemand

heeft een dndere roeping.

Ons blad daarentegen streeft

sinds de

zijn,

om

wierd, er niet meer op aangelegd

men, en

was

Heere Jezus Christus thans als

Die streken van Reintje de Vos

Het

broe-

den van God gezalfden David. ^)

vermaak

het Handelsblad er

meten en

zijn

stelt

bij

zijn

leidsman van het volk Gods,

sommigen aan krankzinnigheid.

bij

en de kerk van onzen

blad al

blad

een uit te

was „met Kuiper en

de

toch

voegen, als

te

het hevigst. Zij grensde

breed

ik het niet eens

man was

deze

;

zich

er in het hart der Geseborsten

de losgelaten vrome kan vinden, en werd

der Geschorsten in de stad

De woede

— het

bedreigd, omdat, gelijk eene door mijne dienst bekeerde

kwaad

allerlei

vrouw het

wat

te lezen

alleen

als

les

gekweel van de zangvogels na-

in de Natuurlijke Historie, en

het vertrouwen verloren, deelde ruimschoots in

had

ik

zij,

scheldwoorden

zulke

kiinueu zich verbergen onder de bla-

listig".

kerkelijke

we

werpen

;

te

boeze-

kerkelijke ambtsdragers door al zulk

en het bedroeft ons,

we hooren

als

onbetamelijkheid van zulk een jacht op vertoon

ambtsdragers

tot

soortgelijke handeling dwingt,

zoekt kieschheid een vergeten avonduur en mijdt alle straatrumoer.

En

zij

heden

straatkabaal I)

nu

het

gevoelt

dat niet ter plaatse waar zulks behoorde, deze eisch der kiesch-

al,

toch

wordt,

nog

Merkwaardig

is

van

wij

er niet

17715)

de ruchtbaarheid van zulk

:

een

preekbeurt van Ds. Westhoff een

baar woord hare diepe verontwaardiging die

psalmgezang die

om

heb het met eigen oogen gezien en met eigen ooren gehoord, hoe

versiteit,

niet

aan meè,

daaromtrent nog de volgende brief aan de Held. Cour. (Handels-

blad van 7 April, No. ,,Ik

doen

vergrooten."

te

in

gezelschap

zijn

hoed op

den toestand teekenen. alleen,

maar

op

voet

van te

een

van

bitter,

maar

bij

gelegenheid

niet onverklaar-

kennen gaf aan een student der

troepje vrienden zich niet

houden en

Men

te

dame met een

zijn sigaar te

ontzag

rooken. Dat

om

\rije Uni-

onder het

zijn kleine trekjes,

begint van weerszijden op voet van gewapenden vrede

oorlog met elkaar

te verkeeren,

en in plaats dat het

langzamerhand uitdooft, wordt het door de dweepzieke voorstanders van het „Gereformeerde Kerkrecht" bij elke gelegenheid zoo hard mogelijk aangeblazen. Met volharding handhaven zij zich nog voortdurend in het bezit der wederrechtelijk vertwistvuur

overde Nieuwe Kerk. Nog steeds worden kosterij en consistorie dag en nacht bewaakt, en in den nachtdienst wordt voornamelijk voorzien door werkvolk van de bierbrouwerij des heeren Hovy. Toen onlangs op een Zaterdag bij een mijner kennissen een voorraad

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 190

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's