Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 810

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 810

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

; ;

804 en met

zijn hoovaardig trotsche hart blijft smaden, dien wederstaat Hij, dien staat Hij tegen; dien ontmoet zijne gramschap dien roeit Hij uit; dien moet het vreeselyk zyn te vallen in de handen des levenden Gods (Hebi'. 10 31). De hoogmoedigen worden verstrooid in de gedachten hunner harten; de ryken worden ledig weggezonden de machtigen van hunne troo:

;

getrokken (Luk. 1 51 53). En gelijk de dwaas, die de diepe wateren en hooge baren durft trotseeren, éen oogenblik in den kamp der golven zelfs den bovensten rand meent te overtreffen, maar om aanstonds weg te slaan in den diepen stroom zoo gaat het met den hoovaardige hij waant zichzelf te zijn, te o vermogen, te overwinnen, een oogenblik, een korte waan, en schrikkelijke rouw en hij wordt tot eene verwoesting, neemt een einde, en wordt teniet van verschrikkingen (Ps. 73 19). De hoovaardige, d. i. de zondaar zonder berouw, die 't heilig recht des Heeren miskent, en het heerlijk zalig recht van den zachtmoedigen nederigen Heiland verkracht, valt in het oordeel, en in den strik, en in zijn eigen vloek.

nen

:

:

;

:

,

Maar

't is

mij goed, mijn zaligst

wezen Vertrouw op

lot,

mijn God; 'k Hem geheel en al, Den Heer, wiens werk ik roemen zal. Nabij te

bij

Ps.

73

:

144.

II.

Wien

dat recht, dat heilig, heerlijk, zalig recht van des ootmoeds treft en trekt en wint, dien zal ook het heilig, heerlijk, zalig voorrecht ten deel vallen, dat de Heere genade geeft voor genade. En gelijk de pelgrim, over wien in het lage dal een milde regen wordt uitgestort, een regen, die hem overdekt, verkwikt en hem tot zegen strekt, zoo zal hij, die in het nedere dal des ootmoeds wandelt, op het heerlijkst ervaren, dat God den nederige genade schenkt. Ootmoedigheid zelve is reeds genade; en wie in 't lage dal der nederigheid geleid zijn, zullen steeds ootmoediger bekennen, dat alleen de ontfermende hand des Heeren hen daarheen geleid heeft. Immers zij, die waarlijk ootmoedig zijn. Want valsche ootmoed oordeelt zichzelve, en ootmoed is niet gelegen in den schijn, maar ootmoed is gelegen in ootmoedig te zijn. o Zalig voorrecht, te weten dat wij door de liefde des Heeren van eigen hoogte en alle inbeeldingen des harten afgebracht zijn, en dat wij in den ootmoed het werk en merk des Heeren in de ziel dragen! »Door uwe verootmoediging hebt Gij my groot gemaakt" (2 Sam. 28 36). »Den nederigen geeft Hij genade." Dat Hij nederig maakt, dat is genade. Hij, die met de oot-

den

regel

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 810

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's