Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 617

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 617

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

611

En hij zal in dezelve stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht der vergadering voor het gericht; totdat de hoogepriester sterve, die in die dagen zijn zal; dan zal de doodslager wederkeeren en komen tot zijne stad en tot zijn huis, tot de vanwaar hij gevloden is. Toen heiligden zij Kedes in Galiléa, op het gebergte van Nafthali, en Sichem op het gebergte van Efraïm, en KirjathArba, deze is Hebron, op het gebergte van Juda; En aan gene zijde der Jordaan van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gilead, van den stam van Gad; en Golan in Bazan, van den stam van Manasse. Dit nu zijn de steden, die bestemd waren voor al de kinderen Israels, en voor den vreemdeling, die in het midden van henlieden verkeert, opdat derwaarts vluchtte al wie eene ziel slaat door dwaling opdat hij niet sterve door de hand des bloedwrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering gestaan zal hebben. stad

,

;

Jozua

20.

De getuigenis van Jezus is de geest der profetie Zoo sprak een engel Gods tot Johannes op Patmos, (Openb. XIX 10b) ; daarmede zeide hij: Al Gods dienstknechten, in den hemelen hier op aarde, worden door éen Geest geleid. En deze Geest heeft, in betrekking tot hun dienst, geen hooger doel dan van Jezus Christus te getuigen. Het zijn dus geen ydel verdichte fabelen, geen zinledige inbeeldingen van ons verdorven verstand, als wij beweren, dat van Jezus Christus te getuigen het hoofddoel is, niet slechts van het profetisch woord, om ons te zeggen, dat de Christus lijden zou en daarna in de heerlijkheid ingaan, zelfs niet, dat zijn persoon en zijn weg en zijn werk is afgeschaduwd in de wet van de Aaronietische plechtigheden der wet; maar wij mogen verder gaan, op het voetspoor der heilige apostelen en de Heere Jezus Christus, onzen Verlosser en Zaligmaker, zelfs daar zien afgebeeld, waar men dit bij oppervlakkige beschouwing het minst vermoeden zou. Wijst ons de vinger van den apostel Petrus niet op de arke Noachs, en het behoud in die arke, als een beeld van de wijze, waarop wij moeten behouden worden? Getuigt niet de Heiland, dat het bedrijf van Mozes in de woestijn, als hij temidden der ongehoorzame kinderen Israels de koperen slang omhoog hief, eene gelijkenis gaf van de verhooging aan het kruis van den Zoon des menschen en van onze behoudenis door Hem? En wanneer de heilige apostel Paulus, door den Heiligen !

:

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 617

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's