Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 640

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 640

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

634

dan straffeloos Christus verwerpen ? Zal het niet tegen u getuigen, dat zijn Woord nog tot u uitgaat ? Wien kiest gij dan? Wanneer gij zegt: »Neen, nu nog niet"; wanneer gij heden nog geen keuze doet; wanneer gij op die vraag nog het antwoord niet gereed hebt wanneer gij Christus niet te voet gij

;

en Hem uwe zonden niet belijdt, dan hebt gij den duivel gekozen, dan hebt gij gedaan wat het Joodsche volk deed, toen het voor des stadhouders rechthuis stond. Heden dan, indien gij zijne stemme hoort, verhardt uw harte niet. Eenmaal zat er een boosdoener in den kerker. Daar hij des menschen bloed vergoten had, wist hy, dat ook weldra zijn bloed zou vergoten worden. Zijne uren waren geteld. Voor de laatste maal zag hij het daglicht vluchten uit zijn vunzigen kerker. Zijn laatsten nacht brengt hij door. Eéne het is de gedachte aan zijn gedachte vervolgt hem steeds naderend einde. Angstig luistert hij naar het minste geritsel, dat zyn oor bereikt. Daar weerklinken voetstappen. Een woelende menigte nadert den kerker. Weldra wordt de deur geopend, en nu weerklinkt »Bar-abbas gij zijt vrij vrij door de keuze des volks." De het moordenaar wordt bevrijd, de schuldelooze veroordeeld. Ziehier, uw beeld o, Christen Gy ^aagt in den kerker, gebonden met de ketenen der zonde. Gij zaagt den dood voor oogen. Gij hadt geen uitkomst. Naar Gods heilig recht waart gij een kind des eeuwigen doods. Maar Jezus kwam Hij verbrak de ketenen der ongerechtigHij ontsloot de deureu van het gevangenhuis Hij maaicte heid u vrij. Als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlyk valt,

:

:

;

!

;

;

;

vrij

zijn.

Ja,

roepen.

Jezus

is

gekomen,

om

den gevangenen vrijheid uit

AUeen Jezus verbreekt de

te

ijzeren boeien der zonde.

Wat

geen bloed van stieren of bokken vermocht, dat vermag zoenbloed. Gelooft gij dat, mijn medezondaar? Gelooft ge in ernste, dat er buiten Christus geene behoudenis is ? Waarom dan altijd weer dien eigen willigen weg bewandeld? Waarom dan dien verschen en levenden weg versmaad ? Of is het geen smaden van dien weg, geen hoonen van den Christus, wanneer gij door de werken der wet zoekt gerechtzijn

vaardigd te worden ? Is het geen verloochenen van zijn eenige offerande, als ge door het brengen van allerlei slachtoffers nog iets meent uit te richten, waardoor gij de genade waardig worden zoudt ? Neen, niet in u ligt de waa'-digheid maar alleenlijk inden Christus; in Hem, die zijne ziel stelde tot een rantsoen voor ;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 640

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's