Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 78

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 78

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET PLAN DE CAMPAGNE.

60

had verklaard, en van de bereidver-

tot onderteekening bereid

dan die zich

klaring mededeeling aan het Kiescollegie

Men

vragen

zal

vernietigd ?"

»

Waarom

heeft het Classicaal Bestuur die besluiten niet

in kennis gesteld werd.

»Maar werd

aan de vergadering van het Kiescollegie bericht ?"

niet

van den Voorzitter. In elk geval,

ling

het verlangde dan

Zoover ik weet,

dan misschien een enkele maal

dit officieel nooit geschied,

is

?

Eenvoudig, zoo luidt het antwoord, omdat het er op gee-

mede

nerleiwijze

:

doen

te

daaruit

bij

geenerlei moeilijkheid

is

van niemand

in orde, de Bevestiging

voortgevloeid, elke Beroepingsbrief was

overrompe-

werd verhinderd.

Opgemerkt dient echter het beginsel

van verzet

c.

te

worden, dat in de Kerkeraadsbesluiten reeds

aangenomen was. Niemand

q.

zal bevestigd wor^

en niemand zal de beroepsbrief gezonden worden, dan onder inachtne-

den

ming van bepalingen welke

niet in de

Reglementen voorkomen

u, ligt daarin niet reeds opgesloten dat c.

met de Organisatie gebroken zou worden

gesloten, dat

opmerking

Eenzelfde cussies

genomen

besluit

treft het :

:

wat dunkt

Kerkgebouw voor de dienst

het

q,

?

navolgende, een jaar vroeger na vele dis-

»De bediening van den H. Doop kan (behalve des

Zondags) plaats hebben in de week, en wel des Woensdags avonds. In het Predikbeurtenblad en -briefje zal dit door een

D

predikant worden aangeduid."

Formeel was

achter den

*

er tegen dit besluit niets intebrengen.

voor de Kerkeraden Art. 14, 1^ vergunt hetzelfde.

was het wezenlijk

bedoeling

eigenlijke

naam van den

verzet.

Immers het Reglement

Maar met

het oog op de

Ter gemoetkoming aan de

gemoedsbezwaren van hen die niet rijden willen op den dag des Heeren, en

meenen

toch

nam

bieden,

te

moeten

rijden,

als

zij

kinderen ten Heiligen

de Kerkeraad wat de Synode geweigerd had. Er

niemand der Predikanten gebruik van gemaakt zulk eene reden geen

met dat

zijner leden

men, zoo noodig

om

conflict

:

Doop is

zullen

echter door

blijkbaar wilde

men om

uitlokken, en het Classicaal Bestuur, door een

had

besluit in kennis gesteld,

zich

dan ook voorgeno-

zulk een verzet tot eene tuchtiging overtegaan.

Dezelfde negatie van het confessioneel karakter van het bestaande Kerk-

verband

Men

leest

«Ofschoon

op

die

ook ten grondslag aan de reeds

ligt

daar: in

den

laatsten tijd niet

I)

opgekomen

ter

Classicale Vergadering,

van 1883 de Amsterdamsche Ouderlingen, waaronder ook Dr.

het navolgende voorstel deed

„De

elders *) medegedeelde besluiten.

Classis

Cl.

kwamen

Kuyper, die

:

benoeme twee gedeputeerden,

Memorie van V

A.-

Best. enz., bl.

13,

zijnde 14.

een bedienaar des

Woords en een

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 78

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's