Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 364

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 364

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

346

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

Overwegende, wat de feiten aangaat, dat door Requirauten in revisie op onderscheidene vroeger gevoerde beweringen

terugkomende,

niet

ontwikkeld

worden

meene Synode dat

r*.

Bestuur

van

Mamork van

huutie

navolgende grieven

rechten aangevoerd en

de Uitspraak der Alge-

tegen

24 September 1886, namelijk

d.d.

het

voordracht

de

in

:

Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland het Classicaal

Amsterdam

had

uiet-ontvankelijk

ontzetting

tot

moeten verklaren

in

zijne

der 75 .Kerker.-^.adsleden, op grond dat laatstge-

geuoemd Bestuur

bij zijn besluit van den 15^i«" Maart 1886 al de bescheiden zaak betrekkelijk aan het Provinciaal Kerkbestuur heeft toegezonden

tot de

zonder die tuchtzaak op den voet,

Art.

bij

keiijk opzicht en tucht enz. gewild, te 2".

dat

-47

van het Reglement voor ker

hebben onderzocht;

de leden van het College, hetwelk de bezwaarden als rechter in

eersten aanleg veroordeelde, dezelfden waren, die tot het

dat

o",

24«t«i

van den

besluit

zonder

het

jieu

hebbeu

Provinciaal

hebbeu

te

verschaft,

eenstemmig genomen

Januari hadden medegewerkt

Kerkbestuur

gehoord

en

de

bezwaarden

heeft veroordeeld

zouder van elders eenig bewijs zich

dat ieder dier bezwaarden het

ter

feit,

zake waarvan

te hij

werd bemoeilijkt, werkelijk had gepleegd; 4 in

.

dat

het bezwaar ten onrechte als kerkelijk vergrijp

verband hiermede, dat het Provinciaal Kerkbestuur

het geding Art. 11

allesbeheerschend

zwaarden .,

,

van het Algemeen Reglement

artikel

werden

voorbijgezien

omdat

veroordeeld,

bij

beschouwd, en

de berechting van

het allesbeslissend en

en dus geschonden heeft, en de bezij

Provinciaal Kerkbestuur Artikel 11 schond, 5". dat

als'

is

Artikel 11 handhaafden en het

om

hen

te

kunnen veroordeelen"

;

door de Uitspraak der Algemeene Synode d.d 24 September 1886

cunmlatie van tuchtmiddelen op de bezwaarden

is

toegepast;

Overwegende, dat de Requirauten op hun verzoek inzage en, voor zoover verlangd, afschriften der stukken hebben gehad;

Overwegende ten aanzien

dat

de

rechten

in rechten,

van de

bezvvaarden

uitgaan

eerst

van

voor kerkelijk opzicht en tucht

wat de

dat,

aangehaalde eene

opvatting

Art.

„voordracht

vinciaal

47

eene

verkeerde opvatting van het Reglement

enz., als

van

van eene onjuiste voorstelling der

bovengenoemd

Reglement aangaat,

feiten;

in het

daarvan met geen woord gewag gemaakt wordt van

tot ontzetting"

Kerkbestuur

grief,

de ontwikkeling daarvan in hunne Memorie van

bij

zoowel

aangevoerde

te

doen,

door het Classicaal Bestuur aan het Proen dat daarin evenmin wordt geëischt, dat

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 364

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's