Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 531

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 531

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

!

525 In Psalm 56 lezen we, dat de tranen der zijnen in zijn reDan. 7, Openb. 20 enz. lezen we van de boeken, waarin de namen en daden der rechtvaardigen en der goddeloozen geboekt zijn. Het gedenkboek voor degenen, die den Heere vreezen, beteekent hier: het gedenkboek, dat hun ten goede voor het aangezicht des Heeren ligt. Als vanzelf is dit menschelijke uitdrukking en voorstelling. Het wil eenvoudig zeggen: In Gods gedachtenis leeft steeds de naam van al zijne kinderen en van al wat zij in zijne gister staan. In

kracht, zijn naam ter eere, verrichten. Waar koning Ahasveros in een slapeloozen nacht het gedenkboek zich laat

voorlezen en daardoor herinnerd wordt aan Mordechai's daad, heeft de God van hemel en aarde, de Wachter Israels, die sluimert noch slaapt, niet noodig herinnerd te worden aan zyne kinderen, aan hunne woorden en daden, wijl Hij de Alwetende is. En al zou Zion soms zeggen: »De Heere heeft mij vergeten," zoo toont Zions God, dat zijn gedenkboek steeds

open

is.

Dit woord mocht ten troost strekken voor de weinigen, die temidden van het zondig Israël aan den Heere vasthielden ook in den nood der tijden en in de komende gerichten. Hun spreken met elkander, hun stil gebed en hun openbaar gebed, hunne opwekking tot verootmoediging en schuldbelijdenis, de woorden van vermaning, de stem des geweens, het onderling dienen des Heeren, het waarnemen van 's Heeren geboden, het gedenken aan zijn naam ziet het was in de gedachtenis des Heeren opgeteekend als vrucht van het werk huns Gods. Gedacht de Heere aan hen, die Hem vreesden er mocht wederkeerig getuigd worden, dat z ij z ij n naam gedachten. Welk eene tegenstelling tusschen degenen, die alleen aan aardsche voordeelen gedachten, en degenen, die des ,

,

,

Heeren naam

gedachten aan dien naam, aan dien God gedenken, kan het ook niet anders, of zij moeten van dien naam spreken en de eere van dien naam zoeken. Eerst gedacht de Heere hun, die van nature zijn naam niet gedachten; nu echter is de vrucht van die gedachte des vredes over hen, dat zij den Heere eeren, Hem steeds voor oogen hebben en zijns naams gedenken en dan weder gedenkt de Heere, wat zij Hem ter eere spreken en doen en Hij schrijft het in zijn gedenkboek. Hij bewaart het in zijne

Waar

zij

gedachtenis.

En wat

zal

nu het deel zyn van hen,

die

den naam des

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 531

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's