Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 145

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 145

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

HET PLAN DE OAMPAGNE.

en belangen in de hoede van

personen en onze Gemeente, hare bezittingen

God Almachtig. Het

127

eeuige Avat er onzerzijds gedaan kou worden, was dat

onze Consistoriekamer gesloten en de sleutel er van door den Voorzitter in

genomen

bewaring

ook op

beleediging

raad

immers,

:

Maar

werd.

was eene

zich zelf,

hij

getrouwe plichtsbetrachting.

op 4 Januari

7

't

eene onverdiende

hij

had steeds

De

blijk

tot

den Kerke-

gegeven van gewilligheid tot

vergadering van den Bijzonderen Kerkeraad

uur mocht

niet

gehouden, kon niet gehouden worden,

Koster had men de zorg, dat er geene vergadering

den

aan

avonds

's

Voor den Koster was

werd daardoor in zijne betrekking

geschorst, en

feitelijk

deze eenige voorzorgsmaatregel, hoe wettig

fout.

in

de Consis-

of elders in de Kerk, dan eene wettige, plaats vond, moeten overlaten,

torie,

^laar dat er terecht buitengewone zorg en krachtsinspanning noodig geoordeeld was, zou spoedig genoeg blijken.

Voorgevende, dat

.,het

waarvan de Kerkeraad

maar toch

ongeroepeu,

Gereformeerde volk" de rechtmatige eigenaar was,

ware orgaan

zich voor het alles

hield, pretendeerden

de

dwingende hoofden van den Kerkeraad, dat

ofschoon geschorst, desniettegenstaande de souvereine beschikking over

zij,

Kerkgebouwen

de

Van

mochten.

de lokalen daarin of daaraan bezaten en uitoefenen

en

deze pretensie zouden

zij

door woorden en door daden

blijk

geven.

In dat

.

de Heeren Kutgers en van

door

een

Loon geteekend rapport

blijkt,

daarvan kennis gaven aan „den Burgemeester van Amsterdam, den

zij

Procureur-Generaal Directeur van

Politie,

den

Hoofdcommissaris van de

Rijks en Justitieele Politie, den Hoofdcommissaris der Gemeentelijke Politie, het

van

college

h.h. Collectanten,

kelijke Commissie, den

aan

den Boekhouder en den Bode der Ker-

Bode van de Commissie van vermeerdering en voorts

Kerkmeesters, Predikanten, Ouderlingen en Diakenen zonder on-

alle

„buiten en behalve aan de Colleges en personen door de

derscheid",

Com-

missie zelve daarvoor aangewezen", alsmede per advertentie aan de Gemeente.

Hoogst merkwaardig

ter beoordeeling

port,

eene

van den zelfde

de omstandigheid, dat, volgens dat rap-

Commissie die blijkens

datzelfde stuk eerst in de vergadering

7<i«"

Januari

benoemd

was,

reeds den vorigen

Commissie brieven uitvaardigde, en dat op grond van

lingen, ongegronde Bij

van de historische geloofwaardigheid

is

der mededeelingen van dien kant

schrijven

gebruik

der

dag namens

die-

onjuiste voorstel-

vermoedens en leugenachtige berichten.

van

G

Januari

lokalen ontzegd.

Loon op de volgende gronden

toch

werd

aan de bedoelde personen het

Volgens het getuigenis van Rutgers en van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 145

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's