Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 283

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 283

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

277

Zoo laat hij nog zijn verleidende stemme hooren, om den zondaar in slaap te houden, opdat hij ten verderve ga. Doch wie dorsten naar het water des levens, die spotten niet met d i e s c h u 1 d. Zij glijden er niet over heen. Zij denken niet: »Dit komt wel terecht." Neen, overmits zij door den Geest geleid worden, drukt hunne schuld hun loodzwaar op de ziel. Zij laten geene poging onbeproefd om haar te betalen. En dat nu vinden zij niet. Hoezeer zij zich ook inspannen, om ook maar een enkelen penning te betalen het gelukt hun niet. Neen, ze maken nog dagelijks de schuld meerder. En alzoo leeren zij onder de leiding des Geestes zichzelven kennen als kinderen des doods. Maar eeuwig wonder! Nu heeft de Heere Christus de schuld van zijn volk op zich genomen, en haar tot den laatsten penning betaald. Aan Gods recht is dus voldaan; en deswege heet het hier dan ook zoo bemoedigend tot Gods arme volk: »Gij, die geen geld hebt! komt, koopt en eet." Komt dan, gij armen om te koopen en te eten. >Maar," zoo zegt de arme, »hoe zou ik ooit kunnen komen om te koopen, daar ik niets heb, dat ik den Heere zou kunnen aanbieden?" Welnu, die noodiging tot wie geen geld heeft, om toch te koopen, doelt op den koopprys, door Immanuel betaald juist dewijl gij niets bezit, ook niet het geringste om daarmee uwe schuld bij God te voldoen dat dit u tot smarte is, juist dat is het bewijs, dat gij gelooft, dat gij het levende ,

!

;

geloof bezit. Wel

wezen

het eenigd het u

en

niet het

welwezen,

Daardoor zijt gemeenschap aan

des geloofs.

hebt

liefelijk

dus zijne

stemme

te hooren,

gij

maar dan toch met Christus ver-

al zijn goed.

en

gij,

Dies

is

die geen geld

hebt, komt, koopt en eet.

Alleen Gods kinderen hebben door genade recht op dat goed, dat Christus met zijn bloed heeft verworven. Zij worden dus genoodigd om te komen als koopers om te eten, en te genieten uit de volheid zijner schatten. Niet een bedriegelijk mensch, neen de Heere zelf, de Mond der waarheid, noodigt diegenen, die niets bezitten, tot zijn rijkdom. Als Gods aangevochten kinderen het dan te gelooven krijgen, dat de Heere hen roept, o, dan snellen ze op de vleugelen des geloofs tot Hem; dan rusten ze niet, voordat ze in zijne rust zich

verblijden.

dorstende zielen woi-den dus gelaafd, o, Als de goede Herder naar hen omziet, dan komt Hij tot hen in den weg van genade om ze te verkwikken en te bemoedigen. Worden Die

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 283

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's