Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 275

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 275

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT, Door

ons, als Classicaal Bestuur, en vooral door mij

ook

ze

anderen hoofde belangrijk

uit

geest

worden

archief te

dit

gesteld,

opgenomen.

Booze

niemand ontvangen. Geen enkel Bestuur

Wel

ons

van

de

heeft

of

vooral

hier

bedoelde

allen past

te

verklaren

te

Besturen

onzer kennisse

ter

om van

deszelfs stedehouder.

om

raden echter, wier stukken

hunne

mededeelingen.

Het

openlijk

verdient met grooten

zijne conscientie

afwijk

,het

van

getuigenis

om

van

redenen

velerlei

Menigeen

vrome volk Gods"

verschillende redenen in de portefeuille blijven,

te

den Kerkeraad

te

officiëele

Pijnakker

worden. Zijn ijverige voorganger zal

kwade duiden, dat

opnemende, van den regel

om

Vele gemeenteleden, predikanten en kerke-

dank herdacht

het mij zeker niet ten

dit zwij-

instemming naar aanleiding van onze

hartelijke

van de

het oordeel

het tegendeel te doen blijken.

verdient bovendien gaarne eene dankbetuiging van

betuigden

te

weet ik

zij,

kwam. Evenwel, ook

goed recht overtuigd was geworden, zou men wel

monde van

alsof de be-

maar evenmin, om ons

;

omdat ook op geene andere manier

niet

een middel gevonden hebben,

bij

geven

van

genomen, om

niet de moeite

gen was geen ongunstig teeken. Zoo men toch niet in ons

in

een anderen weg hadden mogen, of kunnen, of moeten be-

wij

niet,

om

heeft ons eenige afkeuring

men soms

Uit welke oorzaken velerlei stilzwijgen

wandelen.

sympa-

in

brieven heeft ons Bestuur van

ontvangst onzer Inlichtingen kennis

scheidenheid niet allen tegenover zeggen^

Schoon meestal

deze toch niet karakteristiek genoeg,

zijn

onze daad doen blijken.

plaatste ik,

Die van Classicale Besturea

zijn.

en Kerkeraden kan ik veilig achterwege laten. thetischen

werden nog veel meer

De bovenstaande

brieven van gelijksoortigen inhoud ontvangen.

omdat

257

ik, zijn brief

aan mij gericht hier

de namen der briefschrijvers niet

te

melden,

^)

Hooggeachte Ambtgenoot en Medebroeder

Aan den Zeer

ik

bepaald wel aan

algemeen Bestuurs

voor

behoef u

I)

U ü

Alle

gaarne een officieusen brief toe.

ik

voor de toezending der brochure, waarvan wij de toezending toch in

't

zeg, geldt toch

volkomen

bizonder

meer

duidelijk

den geest toen

Antwoord

voeg

officieelen

dank

ik het

had

danken hebben. Wat

Wat

mij

ik

van den kerkeraad

nu

uit

in het

stuk des Class.

het

en helder geworden is, stond mij reeds in grondtrekken „Antwoord van den kerkeraad te Pijnacker" schreef. Ik

niet te verzekeren, dat blijkt

te

spiciaal mijzelven.

de eerste onderteekenaar de opsteller

Gelijk uit dat

is.

ik toen reeds de voornaamste, toen verschenen brochures mitsgaders

zulke brieven beschouw ik als privaat eigendom, waarover de eigenaar

beschikken, maar niet zonder in aanmerking

waren. Door de schrijvers niet

te

te

nemen, dat

ze niet voor publiciteit

noemen, wordt het confideutieële van de

mag

bestemd

particuliere cor-

respondentie niet geschonden, en eenigermate aan de eischen eener goede historiografie

voldaan. '

17

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 275

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's