Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 53

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 53

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

47 roerde

gemoed.

Dat

ziet

op een zich openbaren des Heeren

in al zijn beminnelijke teederheid.

Wij omschreven reeds zooeven waarin dat bestaat. Dat herhalen wij dus niet. Wij staan nu liever stil bij den genawaarvan dit digen ommekeer in de ziele van dat volk woord getuigenis aflegt. Wat de Heere ook kunne, naar het hart van zijn schepsel te spreken, zoolang dat schepsel nog onveranderd en onvernieuwd daarhenen gaat, is onmogelijk. Te diep is de grondtrek sinds den val in het paradijs in de harten ingeweven, om voor het woord des Satans het woord des Heeren los te laten. Naar het hart des onwedergeboornen spreekt de duivel. De wereld verstaat de kunst om het te lokken. De zonde weet de klanken te doen hooren, waardoor dat hart wordt geboeid. En daarom, een hart, naar welks behoefte en begeerte de Heere spreekt, is een hart, dat omgezet is door vernieuwende genade een hart, waarin de duisternis is weggevaagd voor het instralende licht; een hart, waarin de wil in zijn tegenstand is gebroken en omgezet om onder den wil des Heeren te buigen. o, Geliefden! M^elk een toetssteen wordt u dan hierbij in handen gegeven ter beoordeeling van eigen weg en toestand voor den Heere! Beproeve dan een iegelijk zichzelven, opdat alle ongewisheid worde gebannen en gij uzelven rekenschap kunt geven van wat gij zijt en moogt verwachten. Gij zijt nog onzeker, zegt gij, of gij reeds onder de bekeerden dan of gij nog onder de onbekeerden u moet scharen. De beslissing is u moeielijk en gewichtig. Welaan, leg dan in anderen vorm de vraag voor uwe ziele neer en ga bij uzelven na: Wie is degene, die u spreekt naar uw harte? En indien gij dan leerdet inzien al het ijdele en leugenachtige en schuldige van wat gij in uw blindheid voor waarheid hebt gehouden; indien gij dan leerdet toestemmen al wat het Woord getuigt; indien het rollen van de donders van Gods toorn en de bliksemen zijner grimmigheid door u werden herkend als het geluid zijner stem, die u inleidde in de schuilhoeken uwer schuldige ziel; en gij leerdet het hoofd buigen en Hem gelyk geven tegenover uzelven, dan is reeds geschied datgene, waaraan gij nog twijfelt, en de innerlijke omzetting kwam tot ,

;

stand.

Och, hebt gij het niet reeds bij uzelven ervaren? Dan spreekt Hij u naar het harte, als zijn Woord u gewaagt van eene rechtvaardiging om niet, van beloften des eeuwigen levens en van een geopenden weg tot den troon der genade door dat versche en levende bloed van den Immanuel,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 53

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's