Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 337

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 337

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

331

weg van Gods verkorenen: in hunne schuld en ellende de toevlucht te nemen tot den troon der genade, o, Welk een Losser. Hij kan komen, om het zijne op te vorderen, om het in bezit te nemen, om het den duivel, der zonde en want dat volk is Hem van den der wereld te ontrukken Vader gegeven; het komt Hem toe. Hij heeft het verworven tot den duren, maar ook zoo vollen prys van zijn bloed. is de werking zijns Geestes zoo krachtig, om verslagene harten te maken; om te overtuigen van zonde en schuld; om te drijven tot de volheid Christi; daarom is zijn Geest zoo machtig ons te wederbaren, ons te bekeeren, ons van kinderen der duisternis te herscheppen tot kinderen Gods. Het woord Goël, dat hier door Verlosser vertaald is, beteekent ook in het algemeeu een nabestaande; want juist een nabestaande had bet recht van lossing. Alleen d i e kon het doen. o, Wat ligt er een onuitputtelijke onderwijzing en vertroosting in voor de naar gerechtigheid hongerende ziel, dat Christus onze nabestaande wilde worden; dat het eeuwige Woord, de eeniggeboren Zoon des Vaders, vleesch geworden is, dat Hij onze menschelijke natuur heeft aangenomen, en ons in alles, uitgenomen de zonde, gelijk wierd. Want gewisselijk, dit moet bij ons door genade het geval worden, dat we niet rusten kunnen, tenzy het recht Gods, dat wy door onze zonde geschonden en verbroken hebben, geheeld zij. Daar wordt geen zondaar zalig, dan in den weg van gerechtigheid. Niemand ontvangt genade, dan in zulk een weg, waarin voor hem aan den eisch van Gods wet voldaan is. Want Gods eigenschappen zgn niet van elkaar te scheiden, maar zijn in Hem éen. Daarom is het een kenmerk van het valsche en nagebootste Geesteswerk, wanneer men wel van genade spreekt en op genade hoopt, maar zonder zich te bekommeren om het recht en den eisch van Gods wet. Maar is het daarentegen een ware honger naar genade, die tevens een honger naar gerechtigheid is. En o, dan is het tot zoo groote vertroosting, dat Hij onze Goël, onze nabestaande wilde zyn. Dat Hij, in onze natuur, ziel en lichaam, dat rantsoen van ziju bloed betaalde, en zulk een volmaakte gerechtigheid aanbracht. En dat Hij in diezelfde natuur, waarin Hij al onze zwakheden kent, gezeten is aan Gods rechterhand, en ontvangen zal, wie tot Hem vlucht. Dat vorderde Gods gerechtigheid maar d a t is dan ook een bron van genade, dat de Losser zijns volks hun nabestaande is. En eindelyk, het woord Goël beteekent ook verlosser, in den zin van een bloedwreker, in den zin dus van iemand,

juist de

;

Daarom

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 337

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's