Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus - pagina 176

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus - pagina 176

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

152

Disp. VI.

De Pbopagatione Pecoati Okiginalis.

ostendunt milii cuni ipsius conceptibus quod ad summani rei optime convelector ipsum autorem consulat. Nicolaus Vedelius in disputatione 2. de peccato originali habita. Franequerae anno 1641. Resp. Joli. Roldano qu. 5. Ubi ad objectionem Corvini conlra Molineum cap. 8. p. 120. 8c Bellarmini lib. 5. de amiss. (jrat. c. 15 sic ra positivum defendit: Ludunt, inquit, a mbifj uitale phraseos qualitatis positivac: quam nos non sumimus stricte seu physice, vel etiam proprie logice, sed improprie 8t' late, in quanlum scil. actuosa 8c operosaest; quomodo morbus praeler privationem, qua aequalitas temperamenti sublata est, etiam positivi aliquid habet, nimirum ipsos humores inordinate dispositos, ut Thomas loquitur, 8c corpus turbant 8c vexanl. Ex hac distinctione ambiguae vocis caetera etiam argumenta Bellarmini facile solvunlur. Cloppenburgius in disp. de statu hominis sub lapsu Franekerae habitisan. 1646. disp. 5. quae est2. depeccatooriginisplanissimehancquaestionem determinat, exserte impropriam ac duriusculam nonnullorum phrasin de positivo corrigit: Et hoc argumento recte eos urget th. 8. Enim vero qui, citra illam haeresin Manichaeismi interpolati, ila loquuntur, invitd et.x>piftti<x & bupifioXoylx quasi censeant Peccatum Originale esse aliquid posifcivum, sive habitum sive aliam qualitatcm : non aliler lueri possunt sententiam suam, quam ut horum allerutrum slatuant: vel Animas esse ex Traduce, 8c in earum generatione, simul ingenerari posilivo actu peccalum: vel Creari quidem illas a Deo puras, sed infici a Semine vel Carne impura. Et thesi 14. Propler has 8csimiles quaesliones intercurrentes, omnino tutius credilur, Peccatum originis formaliler esse Privationemjustiliae originalis, quam esse aliquid Positivum: Cum eo ipso, uon minus quam ex ista hypothesi credatur esse veri nominis Peccatum, 8c habilualis aversio nalurae d Deo. Maccovius in opusculis posthumis nuperrime editis, in Anti-Socino pag. 83. Nempe in peccalo inhaerente [pag. 1093] nali inhaerente dicitur esse: Qualitatem positivam 8c negativam. Hanc vocant carentiam justitiae originalis, sive non posse bonum ; illum vocant pravitalem nalurae sive possc lantummodo malum: De hoc vero ultimo quaeritur. Qua ratione dicatur positivum, cum omne positivum ens est, & omne ens est bouum ? Resp. Positivum mulliplicitcr Philosophis dici. In praesentiarum haec significata tantum adferemus, dici nempe posilivum physice, ut qualitas corporis, 8c ita physice positivum bonum est. Positivum ethice, ut virtutes, ita etiam hae bonae sunl. Positivum logice, 8c hoc est afjirmalio, floc pactodiciturhaecqualitaspositivaaddiscri)nenpriorispartispeccati,quaeneg lur cum afjirmative efferatur. Vide hac de reZwmgiimn.Decimaquarla. QuiaMathias Flaccius Ilryricus, non satis provide hic versatus fuit distinctionem privativi & positivi,factum est ut an. 1561. in collatione Vinariensi cum Victorino Strigelio, positivam rem seu essenfciam fecerifc peccatum originale, humanae naturae essentialem seu de ejus essentia, immo & substantialem, seu substantiam ejus. Quem absurdum & crassum ejus errorem refutatum vide a Wigando, Heshusio, Morlino, Chemnitio 8c Schlusselburgio in calalogo haerelicorum ; Pezelio ad Examen Melanthonis, 8c part. 3. object. 8c responsionem. Sed ex recentioribus Lutheranis instar omnium sit Meisnerus Anthropolog. dec. 1. disp. 6. qu. 1. ubi breviter, & tamen satis plene totani hanc controversiam exponit. Adjuugi potest, ex Pontificiis egregius scholasticus Greg. de Valentia ad 1. 2. disp. 6. qu. 12. puncto l.Et Bellarminuslib. 5. deamissione graliae 8c slatu peccati cap. 1. 2. 3. Historiam autem hujus certaminis habes apud bafc satis

nire.

Sed

Sc/dusselburgium in catalogo haereseon.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 401 Pagina's

Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus - pagina 176

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 401 Pagina's