Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dagen van goede boodschap - pagina 147

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dagen van goede boodschap - pagina 147

I. In den kerstnacht

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

!

E£UE

ZIJ

GOD IN DE HOOGSTE HEMELEN.

delyke zelfvernedering vernietigd en

Hem,

in stede

139

van den

Vader, in de reine Godheid eei'end, Hem de "Middelaarskroon ontrukt... en Bethlehems kribbe vergeten had!

Tegen die zonde Ijvert uv^ Kerstfeest Hoog, omhoog trekt het uw hart en wil dat ge niet rusten zult, eer ge den levenden, heerlijken Heiland in het oog der ziel gevat en Hem in zijn glorie aangebeden hebt, maar om dan dien Koning vol macht en eere u nabij te brengen, en te zeggen, dat Hij die op den troon zit dezelfde was, van Bethlehem nederlag, dat Hij uw natuur maar nop draagt, nog leeft en heerscht, alle macht overschaduwende grootheid, als de

die in de kribbe niet

maar droeg,

ook

in

zijn

memch Jezus

en dat daarin

Christus,

hope, daarin, door genade, ligt,

dat

Hij

als

Zoon,

uw

als

uw

eere, daarin

uw

onuitsprekelijke heerlijkheid

Hoofd der menschen, de heer-

schappij en het Koninkrijk van den Vader ontving.

Wie,

die

uitviel, niet

dat

mysterie dooi'grondde, die er niet telkens

gedurig door

zijn kleingeioot' dat heerlijkste

der

uitnemendheden wegwierp Den Zoon in zijn Godheid te aanbidden, te gelooven dat de eeuwige Zoon eere en goddelijken luister in den schoot van het volzalig Wezen draagt, o, gewisselijk, het kan de het is voor engeienzang en menschenlied ziel verrukken, een schoone

stof.

Maar wat baat het u? Hoe zou het uw zondaarshart vertroosten? Dat God groot is, dat ook de Zoon in het eeuwig

Wezen goddelijke heerlijkheid heeft, wie zal .het betwijfelen? Maar hoe raakt die eere tot u, als mensch, hoe komt ze tot u in uw ellende, tot u, die zondaar, in uzelf verloren en der wegzinking ter prooi denis,

diepst

het roepen der

der

ziel

zijt?

Dat

vertwijfeling,

is

de vraag der behou-

de kreet,

die uit het

van deze aarde naar den hemel gaat.

En

daarop antwoordt de Ontferming ! De ontferming, die u van een aannemen der menschelijke natuur, die u van een nederdalen in uw ellende, van een op zich nemen van uw schuld

en zonde spreekt, en u dan dien Man van smarte, ,/die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,''' toont, gezeten aan de

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 150 Pagina's

Dagen van goede boodschap - pagina 147

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 150 Pagina's