Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 61

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 61

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

;

;

;

;

HET PLAN DE CAMPAGNE. Overwegende, dat daarentegen partijen erkende stukken

door

de dingtalen en

uit

is

uit

43

de van weerszijde overgelegde

gebleken, dat door den Kerkeraad en het KiescoUegie

hunne vergadering van 8 Februarij 1873, ter voldoening aan den door eenige leden het KiescoUegie en van den Kerkeraad in hunne vergadering van 2 November 1872 uitgedrukten wil is besloten de gemeente tot dat einde opteioepen, tevens met

in

van

benoeming eener commissie van uitvoering aan belanghebbenden heeft bekend gemaakt, dat de

hierop

deze

dat

geregtigde lidmaten ter visie lag van 21 tot 28 April, en dat

daartegen konden worden ingezonden tot en met

zoodat die

den

lijst

hebben, de gelegenheid bestond er een

op

Mei

10

ingekomen,

en geen stembiljet mogten ontvangen

te zijn

bekomen aan

te

gehad, en dat alstoen

plaats

heeft

zijn

is

bekendmaking, dat de stembiljetten waren bezorgd en

vermeenden stemgeregtigd

dat voor hen, die

Mei, die echter niet

i

en vastgesteld

definitief gesloten,

voorafgaande

na

voorts,

dat

Mei

i

der stem.

lijst

de Commissie reclames

bij

het stembureau,

die

stemming

146 stemmen, waarvan

zijn uitgebragt

twee van onwaarde, van welke 44 geldige stemmen 143 zijn uitgebragt voor het vrije en een voor aansluiting aan het algemeen collegie, welke uitslag ten zelfden

beheer

dage aan de gemeente

stemmen van het

zijn

maatregelen

te

komen

tot het

voeren

op 24 Mei

nemen

te

dat einde zijn gekozen, van welken uitslag insgelijks mededeeling

tot

gemeente

om

opgeroepen

om

wanneer met volstrekte meerderheid der 121 uitgebragte stemmen

vrije beheer, als

de

wederom

benoeming van zeven personen

tot

personen

zeven

aan

bekend gemaakt

is

belanghebbenden

wijders

dat

gedaan

is

hadden aangenomen

met

benoemden

kennisgeving, dat al de

die

benoeming

;

dat die commissie ter uitvoering van den haar opgedragen last een reglement op het

beheer der kerkelijke goederen der Hervormde gemeente

Arnemuiden

te

heeft ontwor-

pen, dat zeven dagen ter visie heeft gelegen, zonder dat daartegen reclames zijn ingebragt

na voorafgaande kennisgeving en

dat vervolgens,

commissie

de

van

leden

eene oproeping

dat

met

is

te

stemmen

meerderheid

Eenennaam

Junij heeft plaats

Julij

5

de eischers

benoemd

Arnemuiden,

in

Collegie van

eerst in der

met rekening

tot

dat

niet bezitten

stelling,

dat

zij

tot

medegedeelde,

Abraham van

teregt

beschouwende

als

gezamelijk uittemaken het

Kerkvoogden der Nederduitsche hervormde gemeente

minne van de van

destijds in functie zijnde

kerkvoogden den

te

afgifte

hen gevoerde beheer der kerkelijke

door

het

is

ingesteld

;

door de gedaagden alsnu de hoedanigheid, welke

is

zij

dit

voorgesteld de exceptie, dat de aan-

zich toeschrijven, en wel in de eerste

feitelijk

kerkvoogden zouden benoemd

Overwegende, dat voren

Bartel Davidse en

;

op grond, dat door hen geen enkel

plaats

te gelijk

kerkvoogden en notabelen

3

verzocht, en thans, daar dit tot niets heeft geleid, deze daartoe

is

strekkende regtsvordering

leggers

1

kerkvoogden waren gekozen vijf personen met name

deze zaak

verantwoording

en

goederen en fondsen

Overwegende,

van

gehad en dat daarbij 13 personen

Simon Koets, Cornelis Roelse,

Troije,

Lz.,

tot het kiezen

der 105 uitgebragte stemmen zijn gekozen, waarvan later

Overwegende, dat door deze, zich nieuw

aangenomen

is

gedaan met mededeeling tevens dat door de benoemde notabelen in

is

hunne vergadering van de

een der

bij

dat reglement met al de

aangenomen reglement

stemming op den 28

volstrekte

Louis

om

gedaan

2 en 5 van het

art.

deze

bekendmaking

Jan

de stembiljetten

Junij

de bekendmaking van den uitslag dier stemming, aan de gemeente

bij

ingevolge

terwijl

den 21

waren,

109 uitgebragte stemmen

toen, ten getale van

dat

verkrijgbaar

element

zijn

is

aangevoerd voor hunne

;

beweren wordt wederlegd door het geen

regtens

gestaafde

handelingen,

waaruit

resulteert uit

de

hier-

voortvloeit dat door de

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's