Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 247

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 247

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT. Naar aanleiding dan van eene op de

en

„ergerlijke

229 aandacht vestigende

kerkelijke missive de

leemten,

stuitende

waardoor de kerkelijke rechtsbe"

deeling in het Ned. Herv. kerkgenootschap ontsierd wordt", gebruikte

van Art.

bepaling

Begh

9,

of zaakgelastigde

waaraan

danken had

alles te

om

verbiedt,

ons kerkgenootschap,

den weg der middelen en waarvan

in

Heidendom

o zoo gaarne de voordeden bleef genieten, beneden het

van ,het Classicale Jan Rap en

tuurlijk niet dat

„üe bij

Kerk

Christelijke

leeft

den troon der genade heeft

;

uitsluitend

doordien

in

en

zie,

te stellen. Ja,

hij

na-

nog erger!

advocaat en voorspreker

een

ze

— neen, beneden

maat"

zijn

Heidendom van Augustus en Brutus en Nero

het

de

Kerk. Oplicht en Tucht, welke den bijstand

v.

van een raadsman hij

hij

haar eigen vierschaar laat ze geen voor-

spraak toe. Dit

eene ontzettende omstandigheid.

is

Temeer,

zoo

men

weet, dat dit vroeger wel mocht

omdat zulk een rechtsbijstand den

En

dat nu

mocht

rechters te

knap

;

maar

later

is

afgeschaft, alleen

af was.

Deze rechters moesten met hun aangeklaagde kunnen handelen

niet.

naar welgevallen."

Hebt

gij

nu

ooit iets slechters gezien,

dan

dit

?

Dat

echter, wel be-

schouwd, geheel en al niet alleen met de Dortsche Kerkenorde(het wow^^ïe^s

machines der kerkelijke tyrannie, indien de Gereformeerde

onder de

ultra

Overheid haar niet bewaakt), maar ook met „den Woorde Gods" overeenstemt,

men

hetwelk

volgens

men voor de

als

zich,

geroepen was, niet eens bedenken mocht, wat

Vreemd, dat

vrome volk,"

„het

„het

kerkelijke vierschaar

men zeggen zou

(Luc. 12

:

11)

volk des Heeren" niet aan deze

belofte gedacht schijnt te hebben, of liever, dat zijn voortreffelijkste leeraar er

niet

nomen was

aan gedacht systeem.

niet de eenige rede,

Heidendom werd

heeft. Zij past anders zoo

Doch hoe

Omdat

of Heraut

Wij

dit

waarom onze was

geplaatst. Zij

zijn

kerkelijke rechtsbedeeling beneden het

zelfs

er geen dagblad reporters, bij

voortreffelijk in het aange-

dat verbieden van advocaten en procureurs

zij,

„een werk der duislternis".

noch

zelfs

een redacteur van Standaard

toegelaten wordt.

er evenwel

nog

Er

niet.

„geen schijnsel, geen schaduw, geen

is

zweem van rechtswaarborg, omdat „uwe vijanden zitten".

zonder

De er

Integendeel,

Waarom?

schrijver

evenwel hij

het: „de menschen

gevoelde

aan toe

te

voegen

dankte God, dat

Wolven, Broedermoordenaars

:

hij

hij

:

niet

„maar was

wou hen

ik

als

uw

mogen

maak

rechters

het er ook naar".

gelijk die Classicalen,

allen

met

kunnen

mij niet lijden",

zijne vasten

Heidenen, en tienden

gezegend hebben. Evenwel, mij dunkt, dat niemand zijner vrienden en geest-

verwanten in het Provinciaal Kerkbestuur en in de Synodale vergaderingen en

hun

getal

was

niet gering

persoonlijke vijandschap in de anderen,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 247

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's