Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 613

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 613

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

.

!

607

Ai mg, er zgn goddeloozen, die zich aan het Woord stooten, ongehoorzaam zijnde; waartoe zij ook zijn gezet. Is dit uw deel? Gij, die zoo luid kunt lachen in de ijdelheden der üw lachen wordt kermen van pijn. wereld. .

.

.

uw

.

Gy, die het goud, de eer, de grootheid dezer wereld kiest, om voor dat linzenkooksel uw eerstgeboorterecht eenmaal zult gij schreien, maar geen plaatse te verkoopen des herouws zal daar zijn.... En dit heb ik u heden te zeggen: De man, die, dikwerf bestraft zijnde, den nek verhardt, wordt schielijk verbroken. De Heere is wakker over zijn Is

dit

lot ?

Woord, om

het te doen!

beproeve zichzelven. Het is niet alles Israël, wat uit Israël is. Daar zijn ook onvruchtbare ranken in den wijnstok der kerk zij zullen worden uitgesneden, en men bindt al die goddeloozen, die geveinsden in busselen en werpt ze in het vuur. Zeg niet bij uzelven »Wij hebben Abraham tot een vader; wij zijn, ge hebt het ons zelf verzekerd, kinderen des verbonds." Die in zijn harte de weldaden des verbonds ongeloovig blijft verwerpen en de zonde blyft kiezen boven de genade zal vergaan. Christus komt tot het zijne. Wee den zijnen, die Hem niet aannemen! Eenmaal zal Hij zeggen: » Brengt ze hier en slaat ze voor mijne voeten dood !" Ziet, Hij komt als een dief in den nacht. Onverwacht. Haastiglijk Maar gij, die in uw hart oprecht zijt voor God en hoort naar zijn Woord en beeft voor dat Woord, vreest gij niet! Acht gij u zulk een snood zondaar? Gij zijt het; en nog oneindig erger dan gij wel weet. God alleen weet, wat gruwelijk hart gy hebt. 't Is te schandelijk, wat daarin omgaat, om het zelfs te fluisteren in 't oor van den vertrouwdsten vriend Maar daarom richtte Hij met u op het gen ade verbond; en grondvestte dat in een bloed, dat van alle zonden reinigt, omdat het Goddelijk bloed is; en daarom heeft Hij in dat verbond onwederstandelijke, alles overwinnende genade en maakt Hij van uw hart eene werkplaats van den Heiligen Geest, die met den Vader en den Zoon is de almachtige God!

Een

iegelijk

;

:

.

Doe

gij

uw mond maar

.

wijd open. Hij zal dien vervullen.

trouwverbond Alleenlijk ken ook gij en

Op

zijn

!

leer meer en meer kennen uwe overtredingen; in hare veelheid; in hare boosheid; in hare snoodheid; in hare schuld voor den heiligen God! Versta uw zondigen door ongeloof en onbekeerlijkheid tegen den genadigen

uw zonde tegen den Vader, tegen den des verbonds Zoon, tegen den Heiligen Geest

God

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 613

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's