Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 339

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 339

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

)

:

;

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

321

Gezien de processen-verbaal van het getuigenverhoor, door de Algemeene

Synode gehouden; Overwegende, dat appellanten den termijn van hooger beroep, voorgeschreven

in Art.

33 van bovengenoemd Regl. in acht genomen, en voldaan hebben

aan de bepaling

in

2 van dit Art. vervat aangaande het stellen van

al.

zekerheid voor de kosten in eersten aanleg gemaakt en in hooger beroep te

maken

;

Verklaart appellanten ontvankelijk in hun hooger beroep

Overwegende, wat de

feiten betreft, dat uit de overgelegde

het verhoor van getuigen

is

stukken en

uit

gebleken, dat van de Commissie tot het Bestuur

over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Ned. Hervormde

Gemeente dezer

te

Amsterdam

gemeente van

7

van den Algemeenen Kerkeraad

in de vergadering

December 1885

ingekomen een voorstel

is

maken van de navolgende Wijzigingen en Bijvoegingen Reglement en Instructie voor de Commissie

tot het

in

het

tot het

Algemeen

Bestuur over de Kerk-

Goederen, Fondsen en Inkomsten der Ned. Herv. Gemeente te

gebouwen,

Amsterdam

^

Overwegende, dat in de vergadering van den Algemeenen Kerkeraad van 7

December 1885, het

eener Commissie

om

tot leden dezer

dat

Heeren

B.

:

Commissie

van Schelven, N.

J. J. Schokking, velingslijstje

voorstel gedaan en

aangenomen werd

W.

bij

J.

F, Buré en

benoeming

hoofdelijke

de

stemming benoemd

Gaay Fortman,

W. H, van

zijn

;

de

Dr. F. L. Rutgers,

Schaick, volgens een aanbe-

door den zoogenaamden Broederkring onder de leden reeds in

dezelfde vergadering verspreid

;

onderscheidene leden tegen de bevoegdheid

dat

tot

over deze Wijzigingen en Bijvoegingen te rapporteeren

om bovengenoemde

Wij-

zigingen en Bijvoegingen in behandeling te nemen, gesproken en geprotesteerd

hebben dat

een

voegingen terug

te

gedaan en verworpen

voorstel

aan de Commissie zenden,

en

een

tot het

is,

om

deze Wijzigingen en Bij-

Bestuur over de kerkgebouwen enz.

ander voorstel, strekkende

Algemeenen Kerkeraad benoemde Commissie

in

om

mandaat

aan de door den te geven,

over de

bevoegdheid tot het in overweging nemen dezer Wijzigingen en Bijvoegingen, rapport uit te brengen, werd ingetrokken dat

de

Vergadering

bevoegd verklaard deling te i)

nemen

;

door de benoeming van genoemde Commissie zich

heeft voormelde Wijzigingen en Bijvoegingen in behan-

;

Reeds medegedeeld, en daarom

uit

deze uitspraak weggelaten.

V.

21

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 339

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's